Deatilplaneeringu menetlemise põhiprotsessi ja valitud alaprotsesside kirjeldus