Maakondlike arendusorganisatsioonide arenguspetsialistide koolitus

  • Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond
  • Projekti kestus: mai 2018 – juuni 2018
  • Sihtrühm: maakondlike arendusorganisatsioonide arenguspetsialistid

Koolituse eesmärk oli anda sihtgrupile läbi ühtse koolituse oskused koondada oma maakonna kohalike omavalitsuste ühised arenguvajadused ühtsesse strateegiasse ja kavandada selle alusel ühiseid investeeringuid ja tegevusi. Toimus kaks 2-päevast moodulit ning koolitustel osales 15 arenguspetsialisti.