Vallajuhi kommunikatsioonioskused juhtimisoskuste osana

  • Rahastaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
  • Tellija: Eesti Maaomavalitsuste Liit
  • Projekti kestus: veebruar-juuni 2007