TÖÖ ARENGULISTE ERIVAJADUSTEGA (AEV) LASTE VANEMATEGA. 3. MAIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

03. mai 2018 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

  • Anda ülevaade AEV lastega perede raskustest oma lapse probleemidega kohanemisel
  • Kirjeldada psühholoogilise kriisi etappe seoses AEV laste peredega
  • Tutvustada AEV laste vanemate allrühmi lähtuvalt probleemidega kohanemisest
  • Anda soovitusi  ja tutvustada põhilisi võtteid konfliktide ennetamiseks ja nende lahendamiseks
  • Harjutada aktiivset kuulamist, minasõnumite esitamist jms

Õppe sisu

Kuulajad saavad lühiülevaate:

  • AEV laste eripärade põhjustest ja avaldumisvormidest ning AEV lastega perede raskustest lapse probleemidega kohanemisel (kohanemist soodustavad ja raskendavad faktorid)
  • Psühholoogilise kriisi läbimise etappidest ja probleemse olukorraga toime tulekust
  • esmastest võtetest AEV lapse vanematega suhtlemisel (konfliktide ennetamine, nende lahendamine)

Tulemused

Kursusel osalenud teavad, kuidas perre sündinud AEV laps mõjutab kogu peresüsteemi ning mõistavad lastevanemate mitteootuspäraseid reaktsioone. Õpetajad suudavad lapsevanemaid paremini koostöösse haarata ning konflikte vältida.

Koolitaja

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980. aastast. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele. 2004. aastal on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates aastast 2014 omab logopeedi kutset (7. tase) ning alates 2015. aastast eripedagoogi kutset (8. tase). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (aastal 1996) ning tal on vastav litsents.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud