AUTISTLIKU LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE. 16. MAIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

16. mai 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Anda baasteadmised lasteaiakasvatajatele ning lasteaias töötavatele inimestele – kuidas mõista ja toetata parimal viisil autistliku last. 

Õppe sisu

Koolitusel on fookuses autistlik laps lasteaias ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemseid olukordi, mis võivad tekkida just selles eas ning kuidas mõista autistlikku last kõige paremini. Arutletakse, millised võimalused on lasteaedade töötajatel aidata kaasa autistliku lapse arengule. Antakse nõu, kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Tulemused

Saadakse teoreetilisi ja praktilisi baasteadmisi autismialal. Osatakse toime tulla autistliku lapsega ja sealjuures töötada ennastsäästvalt.

Koolitaja

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud