Autistliku ning ATH lapse mõistmine ja toetamine

Koolituse algus:

21. veebruar 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse eesmärk

Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida ja kuidas mõista autistliku ja ATH last kõige paremini. Arutletakse, millised võimalused on lasteaedade  töötajatel aidata kaasa autistliku ja ATH lapse arengule. Antakse nõu, kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ning praktilised näpunäited kuidas toetada, mõista ning aidata autistlikku ja ATH last igapäevaelus kodus ning teda ümbritsevas keskkonnas.

Teemad

 • Mis on aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja autism
 • ATH-ile ja autismile iseloomulikud häired
 • ATH ja autistliku lapse märkamine ja parimal viisil toetamine
 • Lapse individuaalsuse kaardistamine ja analüüs
 • Probleemolukorrad ja sekkumisvõimalused probleemkäitumisele
 • Meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada ATH ning autistlikku last
 • Pedagoogi, spetsialisti ning lapsevanema roll ja võimalused ATH lapse toetamisel
 • Tugiisik ja tema roll
 • Võrgustik ATH ja autistliku lapse ümber
 • Autistliku ja ATH lapse emotsioonid

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

 • Oskab adekvaatselt reageerida probleemkäitumisele
 • Tunneb erinevaid meetodeid sekkumiseks
 • Teab, millisel moel teha ennetus- ja võrgustikutööd

Koolitaja kogemus

Ivica Mägi on omandanud magistrikraadi sotsiaalteadustes ja läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Ta on pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica peresid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.  Ta on omanimelise Ivica Mägi Autismikooli rajaja ja juht.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud