AVALIKU SEKTORI MAJANDUSAASTA ARUANDE 2018 KOOSTAMINE. 14. MÄRTSIL 2018, TARTUS

Koolituse algus:

14. märts 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Tartu (täpne asukoht selgub)

Koolituse eesmärk

Vaatame teoorias ja ka praktiliste näidete varal üle raamatupidamise aastaaruande koostamises ette tulevad olulisemad teemad. Koolituse käigus läbime kõik olulisemad avaliku sektori raamatupidamist puudutavad teemad, alates baasteadmistest kuni keerukamate valdkondadeni. Käime praktiliste näidete käigus läbi nii raamatupidamise aastaaruande koostamise põhiprintsiibid kui ka keerukamad valdkonnad.

Sihtgrupp

Riigi ja kohaliku omavalitsuse raamatupidajad

Maht

7 akadeemilist tundi

Teemad

Olulisemad muudatused raamatupidamisvaldkonnas

  • ülevaade viimastest muudatustest RTJs, avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse standardis ning audiitortegevuse seaduses

Aktuaalseimad raamatupidamisküsimused. Oleme kokku võtnud antud hetkel olulisemad raamatupidamisküsimused ning räägime need praktiliste näidete abil läbi. Kindlasti vaatame üle järgmised teemad:

  • inventuuride läbiviimine
  • toetuste kajastamine
  • põhivarade arvestus
  • varade väärtus
  • juhtkonna hinnangud
  • eraldised ja tingimuslikud kohustised
  • raamatupidamise aastaaruande esitlusviis

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja kogemus

Laile Kaasik, vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor

Hind

138 eurot + KM

Registreeri

Registreerimine pole avatud