Harjumaa alushariduse juhtide ja õpetajate koolitusprogramm 2022 kevad. Registreerimine 26.01.2022 kell 13.30.

Koolituse algus:

16. veebruar 2022 10:00

Koolituse lõpp:

25. mai 2022 16:15

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2022. aasta kevadpoolaastal jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse juhtidele ja õpetajatele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös.

Registreerimise avame kolmapäeval 26. jaanuaril 2022 kell 13:30. Tavakoolitusel grupi suuruseks 25,  konverentsil 50 osalejat.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate, pärast nimekirjade ülevaatamist veelkordse kinnituskirja ning nädal enne koolitust meeldetuletuskirja. Osaleja on kohustatud oma mittetulemisest koheselt teavitama nii oma asutuse juhtkonda kui koolitusfirmat.

Rõõmsat koostööd soovides,

Teie AHA Keskus

Koolitused 2022 kevadpoolaastal:

Teema Lektor/vastutav korraldaja Läbiviimise aeg
1.       Keerulise käitumisega lapse (sh
erivajadused) toetamine lasteaias
Ivica Mägi 16.02.2022
2.       Eripedagoogi soovitusi töös AEV lapsega Ülle Kuusik 17.02.2022
3.-4.   Keskendumise ja enesejuhtimise
baaskursus:  Vaikuseminutite meetodi
kasutamine lastega (2 päeva)
Matti Orav 01.03. 2022
03.05.2022
5.       Lapsed mängides lugema Merit Kvatš 18.03.2022
6.-7. Assistendi töö nüüdisaegse õpikäsituse             valguses  (2 päeva) Astrid Hallikas, Tiiu Tammemäe; Võsukese LA praktikud 17.03.2022
06.04.2022
8.       Mäng kui õpetaja töövahend Merit Kvatš 31.03.2022
9.       Matemaatika lasteaias: loovalt,
mänguliselt, lõimitult
Ervin Laanvee 30.03.2022
10.   ATH laps lasteaias Angela Jakobson 07.04.2022
11.   Aegviidu Lasteaia konverents: Ümbruse
avastamine kõikide meelte abil
Peep Veedla, Ülo Lippa, Annika Klemets, Lehte Tuuling 19.04.2022
12.   Rasked kõnelused lapsevanemaga Angela Jakobson 24.05.2022
13.   Stressiga toimetulek: psühholoogiline
eneseabi
Angela Jakobson 25.05.2022