Harjumaa alushariduse juhtide ja õpetajate koolitusprogramm 2023 KEVAD. Registreerimine 02.02.2023 kell 13.30

Koolituse algus:

09. veebruar 2023 10:00

Koolituse lõpp:

08. mai 2023 16:15

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2023. aasta kevadpoolaastal jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse juhtidele ja õpetajatele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös.

Registreerimise avame  2. veebruaril kell 13.30. Tavakoolitusel grupi suuruseks 25,  konverentsil 50 osalejat.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate, pärast nimekirjade ülevaatamist veelkordse kinnituskirja ning nädal enne koolitust meeldetuletuskirja. Osaleja on kohustatud oma mittetulemisest koheselt teavitama nii oma asutuse juhtkonda kui koolitusfirmat.

Rõõmsat koostööd soovides!

Teie AHA Keskus

Koolitused 2023 kevadpoolaastal:

1.       Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas Ervin Laanvee
(OÜ Logoserv)
09.02.2023
2.       Õpihuvi ärgitamine läbi aktiivõppemeetodite kasutamise Ervin Laanvee
(OÜ Logoserv)
13.02.2023
3.       Autistliku- ning  ATH lapse mõistmine ja toetamine Ivica Mägi

(Ivica Mägi Autismikool)

21.02.2023
4.       Lapsest lähtuv kasvatus: projektõpe Ilona Sillak
(MTÜ Hooling)
09.03.2023
5.       Autistliku- ning ATH lapse mõistmine ja toetamine Ivica Mägi

(IM Autismikool)

16.03.2023
6.       Õpetaja vaimse tervise toetamine, õpetaja enesehoid Maili Liinev
(MTÜ Hooling)
30.03.2023
7.       Praktiline koolitus „Arendav tagasiside“ Viktoria Saat 06.04.2023
8.       Võsukese lasteaia konverents: Robosõprade mängupäev Margery Lielenthal ja lasteaia meeskond 11.04.2023
9.       JUHTIDELE: Juhtimispsühholoogia Aira Tammemäe
(AT Treeningud)
13.04.2023
10.   Väikelapse kõne areng Valli Vilu 12.04.2022
11.   Usalduse ja seotuse tunde hoidmine meeskonnas Viktoria Saat 20.04.2023
12.   Professionaalse lasteaiaõpetaja ABC Ilona Sillak
(MTÜ Hooling)
03.052023
13.   Keeruliste olukordade lahendamine rühmas Maili Liinev
(MTÜ Hooling)
08.05.2023