Harjumaa alushariduse juhtide ja õpetajate koolitusprogramm 2024 KEVAD. Registreerimine 19.02.2024 kell 13.30

Koolituse algus:

06. märts 2024 10:00

Koolituse lõpp:

08. mai 2024 16:15

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2024. aasta kevadpoolaastal jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse juhtidele ja õpetajatele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid” toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös.

Registreerimise avame  19. veebruaril 2024 kell 13.30. Tavakoolitusel grupi suuruseks 25,  konverentsil 50 osalejat.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate, pärast nimekirjade ülevaatamist veelkordse kinnituskirja ning nädal enne koolitust meeldetuletuskirja. Osaleja on kohustatud oma mittetulemisest koheselt teavitama nii oma asutuse juhtkonda kui koolitusfirmat.

Rõõmsat koostööd soovides!

Teie AHA Keskus

Koolitused 2024 kevadpoolaastal:

1.    Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut lasteaias? Mari-Liis Kaldoja 06.03.2024
2. Tervislik häälekasutus Triin Ella 11.03.2024
3.      JUHTIDELE: Kuidas kriisiolukorras juhtida ennast ja toetada teisi? Katrin Roosileht 13.03.2024
4.    Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut?  Mari-Liis Kaldoja 20.03.2024
5.  Uued põnevad suunad kunstiõpetuses: mängulis-kunstiline kirjakursus Ilona Lillemägi 22.03.2024
6.    Tabasalu lasteaia Tibutare konverents: Ettevõtlik laps- ettevõtliku Eesti tulevik   Reeli Simanson 05.04.2024
7. Nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe lasteaias Kärolin Kaarlep 08.04.2024
8. Võsukese Lasteaed: Õpetajalt õpetajale –    Assistendi roll õpetaja kõrval Margery Lielenthal, Diana Hussar 09.04.2024
9. Õpetaja enesehoid  ehk olla õpetaja ja jääda iseendaks Kristina Isand 10.04.2024
10. Meeskonnatöö lasteaias: rühmameeskonna töö juhtimine, laste ja peredega koostöö Maili Liinev 17.04.2024
11. Veskitammi Lasteaed: Õpetajalt õpetajale Lõimitud ja mängulised tegevused läbi muinasjuttude, lastekirjanduse ja lugude Merilyn Soots 24.04.2024
12. Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste ja Vastutuse õppe meetod. Angela Jakobson 08.05.2024