Harjumaa lasteaiaõpetajate ja juhtide koolitusprogramm 2020. Kõik kevadised kursused on lükatud sügiseks!

Koolituse algus:

25. august 2020 10:00

Koolituse lõpp:

28. detsember 2020 16:00

HEAD HARJUMAA HARIDUSASUTUSTE JUHID JA ÕPETAJAD!

2020. aasta kevadpoolaastal jätkub komplekssne koolitusprogramm HARJUMAA (v.a Tallinn) KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE JUHTIDELE JA ÕPETAJATELE, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

Muudatused  2020 I poolaasta koolituste kuupäevades:

Katsete läbiviimine lasteaias 02.03.2020 Helen Pikkat
Konverents: Tervist edendav lasteaed/Anija Valla Lasteaiad/Kehra 02.03.2020 Eda-Mai Tammiste
Õpetamine läbi muusika 03.09.2020 Merike Nurk
Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamine Eestis 14.09.2020 Jaana Koger
Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine lasteaias projektipõhise õppeviisi toel 25.08.2020 Evelin Sarapuu
Vaikuseminutid I osa 08.09.2020 Ave Eero
Arenguvestluste läbiviimine lasteaias 23.09.2020 Maili Liinev
Konverents: Keskkonnateadlikkus ja praktilised võtted õuesõppeks/Laagri Lasteaed 23.09.2020 Krista Aruoja
Выиграть может каждый! Основы бесконфликтной культуры учителя 28.12.2020 Galina Värinen
Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamine Eestis 19.10.2020 Jaana Koger
Arengulise erivajadusega (AEV) laps 19.11.2020 Ülle Kuusik
Metafoorne mõtlemine (Juhtidele) 12.11.2020 Ave Eero