Harjumaa lasteaiaõpetajate ja juhtide koolitusprogramm, KEVAD 2020. Registreerimine avaneb 14. veebruaril 2020 kell 13.30.

Koolituse algus:

07. veebruar 2020 10:00

Koolituse lõpp:

19. mai 2020 16:00

HEAD HARJUMAA HARIDUSASUTUSTE JUHID JA ÕPETAJAD!

2020. aasta kevadpoolaastal jätkub komplekssne koolitusprogramm HARJUMAA (v.a Tallinn) KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE JUHTIDELE JA ÕPETAJATELE, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

2020. aasta kevadel toimub 12 koolituspäeva, sh 2 konverentsi. Registreerimine on lõppenud. 

Igas koolitusgrupis on 25 kohta ja konverentsiel 50 kohta.

Koolitusel osalemise tingimused: ühest asutusest kuni 40% õpetajaskonnast ja ühele inimesele üks koolitus aastas.

Osaleja meelespea!
Kursustele registreerumise õnnestumisel saab osaleja automaatse teate. Edasi kinnitab AHA Keskus veelkordselt kursusele registreerumist. Umbes nädal enne koolitussündmuse toimumist saadetakse veelkordne meeldetuletuskiri. Kindlasti teavitage ka oma asutuse juhtkonda. Kui te mingil põhjusel ei saa osaleda, siis leidke oma meeskonnast asendusliige või teavitage AHA Keskust, kes pakub kohta ootejärjekorras olevatele inimestele.

Rõõmsat koostööd soovides,

Teie AHA Keskus

Koolitused 2020. kevadpoolaastal:

Katsete läbiviimine lasteaias 02.03.2020 Helen Pikkat
Konverents: Tervist edendav lasteaed/Anija Valla Lasteaiad/Kehra 02.03.2020 Eda-Mai Tammiste
Õpetamine läbi muusika 18.03.2020 Merike Nurk
Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamine Eestis 26.03.2020 Jaana Koger
Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine lasteaias projektipõhise õppeviisi toel 01.04.2020 Evelin Sarapuu
Vaikuseminutid I osa 02.04.2020 Ave Eero
Arenguvestluste läbiviimine lasteaias 09.04.2020 Maili Liinev
Konverents: Keskkonnateadlikkus ja praktilised võtted õuesõppeks/Laagri Lasteaed 27.04.2020 Krista Aruoja
Выиграть может каждый! Основы бесконфликтной культуры учителя 24.04.2020 Galina Värinen
Projektõpe Reggio Emilia tegevuskultuuris ja selle rakendamine Eestis 30.04.2020 Jaana Koger
Arengulise erivajadusega (AEV) laps 07.05.2020 Ülle Kuusik
Metafoorne mõtlemine (Juhtidele) 14.05.2020 Ave Eero