HARJUMAA LASTEAIAÕPETAJATE KOOLITUSPROGRAMM, KEVAD 2019. Registreerimine avaneb 05.02 kell 13.30.

Koolituse algus:

19. veebruar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15. mai 2019 17:00

Head Harjumaa alushariduse juhid, õpetajad, spetsialistid!

2019. aasta kevadel jätkub kompleksne koolitusprogramm Harjumaa (v.a Tallinn) alushariduse õpetajatele ja spetsialistidele, mida viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid 2016-2019“ toel. Koolitusprogramm valmis Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse (HAJÜ), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) ja Avaliku Halduse Arengukeskuse (AHA Keskus) koostöös. Koolitused on õpetajatele tasuta.

2019. aasta kevadel (perioodil 19. veebruar – 15. mai 2019) toimub 14 koolituspäeva. Registreerumise avame 5. veebruaril 2019 kell 13.30. 

Igas koolitusgrupis on 25 kohta, selle täitumisel sulgeme registreerumise.

NB! Registreerimise tingimused: ühest asutusest kuni 50% õpetajaskonnast ja ühele inimesele 1 koolitus.

Kodulehel registreerumisel saab osaleja automaatse teate. Lisaks saadab AHA Keskus osalejatele nädala jooksul veel omapoolse kinnituse.

Palume teil olla tähelepanelikud ja olulised kuupäevad kalendrisse kirja panna. Kui te mingil põhjusel ei saa osaleda, siis teavitage sellest oma asutuse juhtkonda, kes aitab leida asendusliikme, või  AHA Keskust, kes oma reklaamkanaleid kasutades leiab uue osaleja. Kõige kurvem variant on see, kui jätate lihtsalt tulemata.

Rõõmsat koostööd soovides

Teie AHA Keskus

Koolitused 2019. aasta kevadel

Esinemisoskuste treening juhtidele Toomas Roolaid 19.02.2019
Agressiivne ja hüperaktiivne laps lasteaias. Toimetulekustrateegiad Külli Muug 05.03.2019
Suhtlemine lapse ja lapsevanemaga Maili Liinev 6.03.2019
Vaikuseminutite baaskursus I rühm, I osa Ave Eero 14.03.2019
Loovuse arendamine lasteaias Eda Heinla 19.03.2019
Vaikuseminutite baaskursus II rühm, I osa Ave Eero 02.04.2019
Inspireerivad muusikategevused lasteaias Merike Nurk 4.04.2019
Projektõpe lapsest lähtuvas tegevuskultuuris  Jaana Koger 08.04.2019
Suunatud uurimusliku õppe e. avastusõppe põhimõtted ja teemad erinevates vanuseastmetes Silja Kaur, Margarita Kask, Kaidi Truus 16.04.2019
Rütm, muusika, liikumine sõime-ealiste laste rühmategevustes (rühmaõpetajatele) Tuuli Jukk, Tiia Kaeramaa 23.04.2019
Konverents Anijal: Töö haridusliku erivajadusega lapsega (korraldaja Eda-Mai Tammiste) Ülle Kuusik, Margus Kingisepp, Viimsi LA õpetajad, Marlen Utsar 24.04.2019
Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas Valli Vilu 07.05.2019
Õppekava uuendamine meeskonnatöös. Muutuvat õpikäsitust toetavad õppemeetodid, sh õuesõpe, I + II osa Sirje ja Georg Aher 14.05. – 15.05.2019