INSPIREERIVAD MUUSIKATEGEVUSED LASTEAIAS. 4. APRILLIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

04. aprill 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, muusikaõpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

 • täiendada osalejate teadmisi muusikategevuse planeerimisest ja läbiviimisest lähtudes õppija arengu iseärasustest;
 • arendada osalejate praktilisi oskusi  inspireeriva õppeprotsessi kujundamisel õppijast lähtuvalt;
 • arendada osalejate loovust muusikategevuse lõimimisel nädalateemaga.

Õppe sisu

 • Erinevad võimalused inspireeriva muusikategevuse kujundamiseks lasteaias planeerimisest teostuseni;
 • Tegevuslik muusika kuulamine. Mängulised võtted laulude õpetamiseks. Rütmimängud sõnarütmi piltide  järgi;
 • Muusikategevuste lõimimine rühma nädalateemaga, selle olulisus ja erinevad võimalused;

Koolitus sisaldab erinevaid  rühmatöid ja praktilisi tegevusi.

Õppe tulemused

 • mõistab inspireeriva muusikategevuse kujundamiseks vajaliku õpikeskkonna loomise vajalikkust;
 • kasutab õppijast lähtuvaid didaktilisi võtteid õppeprotsessis;
 • kujundab õppimist toetavat õpikeskkonda muusikategevuses;
 • tuleb edukamalt toime muusikategevuste lõimimisega.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

Koolitaja Merike Nurk (vanemõpetaja) on 35-aastase praktilise kogemusega muusikaõpetaja. Tunnustused: Hea õpetaja 2013; Tallinna Aasta Õpetaja 2013; Tallinna Aasta Lasteaiaõpetaja 2016.

Alates 2009. aastast on Merike läbi viinud muusikaõpetajate üleriigilisi ja maakondlikke koolitusi. Esinenud koolitajana Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Täiendanud oma  täiskasvanute koolitamiseks vajalikke kompetentse INNOVE sisekoolitajate akadeemia kesktaseme õppes.

Soovituslik kirjandus

 • Pullerits “Muusikaline draama algõpetuses-kontseptsioon ja rakendusvõimalusi lähtuvalt C. Orffi süsteemist”, Tallinn 2004
 • Jukk “Roheline”, Põltsamaa 2003
 • A. Kumpas “Väikese lapse laulud”, Tallinn 2006
 • Pajusaar “ Iga lapse laulukalender”, Tallinn 2013

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud