KESKKONNAMÕJU EELHINNANG – VAJALIKKUS JA LÄBIVIIMINE. 15. MÄRTSIL 2019, TARTUS

Koolituse algus:

15. märts 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

AHA Keskus koostöös planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmaga Hendrikson & KO korraldab Tallinnas koolituse keskkonnaspetsialistidele, ruumilise planeerimise spetsialistidele ja arhitektidele.

Toimumiskoht

Tartu, Ülikooli raamatukogu, Struwe 1.

Teemad

  • Üldplaneeringu KSH – kuidas erineb detailplaneeringu KSH-st, nende täpsusaste ja kuidas hinnata kavandatavate uuringute vajadust/mahtu? Millised on olulised mõjud, millised asjakohased mõjud? Kes peaks olema ÜP KSH koostamisel kaasatud?
  • Mõjude hindamise eelhinnangu koostamise vajaduse ja kasulikkus? Kuidas koostada ise eelhinnangut? Kas eelhinnangu koostamisel on vajalik kaasata täiendavaid eksperte? Kuidas eelhinnangu alusel langetada edaspidiseid otsuseid jätkutegevuste osas – mõjude hindamise ja planeerimisprotsessis?

Koolitaja: Riin Kutsar, Hendrikson & KO

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

130 eurot + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Registreeri

Registreerimine pole avatud