ASJAÕIGUSSEADUS: KINNISOMANDI KITSENDUSED, SERVITUUDID, TARISTU JA TEED. 15. MÄRTS 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

15. märts 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise aeg

15. märts 2018, kell 10.00-15.15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Sihtgrupp

KOV ehitusnõunikud ja vallaarhitektid

Maht

6 akadeemilist tundi

Teemad

 • Kinnisomandi kitsendused, servituudid, taristu ja teed
 • Kinnisomandi kitsendustest üldiselt
 • Kitsenduste süsteem ning servituutide asukoht selles süsteemis
 • Naabrusõigused
 • Servituudi mõiste ja olemus, liigid, teostamise viisid
 • Servituudi seadmine, kokkulepete sisu
 • Servituudi tasu
 • Servituudi seadmise ja lõpetamise kulud
 • Kitsendusel rajanev servituut täitemenetluses
 • Tehnorajatise talumise õiguslikud alused
 • Detailplaneeringus ettenähtud avaliku taristu rajamisega seonduvad küsimused
 • Teede avalikuks kasutamiseks määramine

Koolitaja

Urmas Volens, AB Nove vandeadvokaat

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.14 Koolitus

Hind

160 + KM

KOV ehitusnõunike koolitusel osalejatele soodushind 145 + KM

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud