KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUS JA ÜHISASUTUS KORRAKAITSEORGANI JA KOHTUVÄLISE MENETLEJANA. 8. MAIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

08. mai 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Õigus

Koolituse eesmärk

Anda ülevaade haldusülesannete täitmise riiklikust järelevalvest, samuti kohaliku omavalitsuse üksuse ja ühisasutuse väärteomenetluse valdkonna tegevustest.

Sihtrühm

 • valla- ja linnavalitsuse liikmed
 • valla- ja linnavolikogu liikmed
 • valla- ja linnasekretärid
 • kohaliku omavalitsuse juristid

Teemad

 • riikliku järelevalve teostamine, kohaliku omavalitsuse üksuste pädevus ja volitused riikliku järelevalve teostamisel;
 • valla- või linnavalitsus väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve seosed ja erinevused;
 • riikliku järelevalve meetme kohaldamise ja väärteomenetluse erisused, üleminek ühelt menetluselt teisele ning tõendite ristkasutuse võimalused;
 • ühisasutuste korraldus, moodustamise tingimused ja täidetavad ülesanded, sealhulgas riikliku järelevalve ülesannete ja väärteomenetluse ülesannete üleandmine kohaliku omavalitsuse ühisasutustele.

Õpiväljundid

 • teab, kuidas korraldada riikliku järelevalve meetmete kohaldamisel haldusmenetlust, millistel juhtudel võib riikliku järelevalve meedet kohaldada ja milline on kohaliku omavalitsuse üksuse pädevus;
 • teab, kuidas on riikliku järelevalve meetme kohaldamine (haldusmenetlus) ja väärteomenetlus omavahel seotud, millisel eesmärgil ja tingimustel millist menetlust kasutada;
 • teab, kuidas viia läbi haldusmenetlust (kohaldada riikliku järelevalve meedet) ja väärteomenetlust koostoimes, vormistada vastavalt dokumente ja lahendada õigusvaidlusi);
 • teab, milliseid ülesandeid saab anda üle kohaliku omavalituse üksuste ühisasutustele ning kuidas (kelle nimel, kuidas vormistades jne) peab kohaliku omavalitsuse ühisasutus dokumendid vormistama.

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Sander Põllumäe, Justiitsministeeriumi nõunik

Hind

139 + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

166,80€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega