Kõnepuuded, kõne arendamine koolieelses eas, 15.03.2021

Koolituse algus:

15. märts 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:00

Toimumise koht

Zoom keskkond

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, max 40 osalejate

Õppekava kogumaht

5 ak tundi

Koolituse eesmärk

  • Täiendada lasteaiaõpetajate teadmisi laste kõne arengust ning kõne arengu häirumisest koolieelses eas

Õppe sisu

  • Kõne arengu üldised seaduspärasused
  • Enamlevinud kõnepuuded lapseeas, alakõne, kogelus
  • Võtted tööks alakõnega lastega

Õpitulemusena

Koolitusel osalenu teab:

  • Kõne arengu häirumise tunnuseid, oskab märgata kõne arengu mahajäämust
  • Võtteid alakõnega laste õpetamiseks ja toetamiseks

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.00   Koolitus

Koolitaja kogemus

Kadi Lukanenok, pedagoogikamagister, lektor, logopeed

„Kirjaoskus ja selle õpetamine on minu jaoks huvitavad, kuivõrd kõik lapsed ei õpi lugema ega kirjutama ühtmoodi, osa lapsi kogeb kirjaoskuse õppimisel teatud raskusi. Neid lapsi saab ja tuleb aidata.  Suure väljakutsena tajun olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja esineb juba lugemisraskus või risk selle tekkele. Minu professionaalne huvi kõnepuuete ja lugemisraskuse vastu on toetatud praktilise töö kogemusest logopeedina koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektoritöös.“

Soovituslik kirjandus

Antakse koolituse käigus

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud