KOV ARENDUSTÖÖTAJATE I SUVEKOOL, 18.-19. august 2020, Vormsi

Koolituse algus:

18. august 2020 12:15

Koolituse lõpp:

19. august 2020 13:00


Arendustöötajate suvekooli idee on juba kaua küpsenud.  Aastatel 2017-2018 läbis AHA Keskuse  juhitud Kohalike omavalitsustöötajate arenguprogrammi 81 ja 2019-2020 51 arendustöötajat. Koostöö nii vahvate inimestega on andnud tunnetuse, et teadmistest, oskustest ja kogemusest puudust ei ole, küll aga  kimbutab aegajalt ületöötamine ja sõbraõla puudus. Seepärast saigi ühiselt otsustatud, et vähemalt kord aastas võiksime kokku saada, et suviselt kerges meeleolus veidi teadmisi ammutada, uusi sõpru ja koostööpartnereid leida ja kindlasti veidi ka lõbutseda.

ARENDUSTÖÖTAJA KUI HUNT KRIIMSILM
Arendustöötajal on palju erinevaid ülesandeid ja palju erinevaid rolle, kuid üks, mis alati veidi tundmatuks jääb, on inimene selle keskel. Meie ise, kolleegid, partnerid, tuttavad. Tihtilugu ei taipa me ei iseendagi käitumismotiive, rääkimata teistest. Mis on inimese psüühika varjatud tahud, kuidas nad mõjutavad meie füüsilist keha ja käitumist? Kuidas, arvestades konkreetsete inimeste võimeid, oskusi, iseärasusi kujundada tulemuslikku koostööd? Arendustöötaja kahe tule vahel – ühtpidi juhi parem käsi ja ideede generaator, teisalt rangetele reeglitele alluv ja rutiini taluv projektijuht, läbirääkija, müügimees, meeskonnamängija.

Koolituspäeva teemade valikul lähtume kohaletulnud inimeste soovidest ja vajadustest. Võimalik valik:

• Kes me oleme?
• Mis mõjutab meie mõtlemist ja käitumist?
• Psüühika toimemehhanismid ja seosed füüsilise kehaga.
• Seisundi juhtimine ja hea enesetunde tekitamine.
• Teiste inimeste mõistmine ja mõjutamine.
• Isiksuse tüübid ja nende peamised kalduvused (kasutame Isiksuse Isomeetrilise Profiili™ metoodikat)
• Kuidas jõuda koostööni erinevate isiksuse tüüpidega
• Kuidas müüa ideid erinevatele isiksuse tüüpidele
• Kuidas juhtida iseenda töö- ja sooritusvõimet lühi- ja pikaajaliselt

Meetoditest
Kasutatakse näiteid elust endast, lühiloengud vahelduvad paaris- ja grupiaruteludega, sekka mõned praktilised ülesanded. Päeva lõpus on oodata mängulisi tegevusi omandatud teadmiste praktiseerimiseks. Eeltööna vastavad osalejad isiksuse tüübi määramise küsimustikule, mille tulemusi käsitletakse koolitusel nii personaalsest kui meeskondlikust aspektist. Osalejail tekib selgem pilt erinevate isiksusetüüpide potentsiaalist täita erinevaid meeskonnarolle, selgub paljude pingete ja konfliktide võimalik algne põhjus. Osalejad saavad elektroonilised infolehed soovitustega, kuidas suhelda erinevate isiksuse tüüpidega, kuidas jagada erinevatele isikutele tööülesandeid, müüa ideid, aga ka kuidas töötada erinevat tüüpi juhtide alluvuses

Päeva viib läbi organisatsioonikonsultant, käsitsivõitluse instruktor ja basskitarrist Margus Alviste.

„Bassi mängimine on sügavalt teraapiline – kui tulen 15−20 tunniselt koolitamis- või nõustamissessioonilt kurnatult koju ja kui saan kas või paar minutit mängida, hakkab kohe parem. Bassihelid annavad energiat, vibratsioon justnagu laeb inimest,” ütleb Margus Alviste, basskitarrist, keda keskealised inimesed mäletavad ansamblitest Vanemõde ja Just Knud Qvigstad ning keda tänapäeval võib ilmselt pidada suurimaks basskitarrinduse spetsialistiks Eestis (kitarr.ee 09/25/2014)

 

Toimumise koht: Hanase talu, Norrby küla, Vormsi

Päevakava:

18. august:
12.15              praam Rohukülast
13.15              Hanase talu, Norrby
13.30-14.15  Lõuna
14.15-16.00  Koolitus
16.00-16.30  Energiapaus
16.30-18.30  Koolitus
19.00             Õhtusöök
19.45-21.30  Ühestegemine
21.30              Saunaõhtu

19. august:

8.00-9.00      Hommikusöök
9.30-11.30    Saareekskursioon
11.30             Lõuna Hullo Trahteris
13.05             Praam Svibyst

 

Registreeri

Registreerimine pole avatud