KOV KORRAKAITSEORGANI JA KOHTUVÄLISE MENETLEJANA. 22. novembril 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

22. november 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Õigus

Koolituse eesmärk

Anda ülevaade haldusülesannete täitmise riikliku järelevalve ja väärteomenetluse valdkonnas täitmisest kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vahetult ja ühisasutuse kaudu.

Sihtrühm

 • valla- ja linnavalitsuse liikmed
 • valla- ja linnavolikogu liikmed
 • valla- ja linnasekretärid
 • kohaliku omavalitsuse juristid

Teemad

 • riikliku järelevalve teostamine, kohaliku omavalitsuse üksuste pädevus ja volitused riikliku järelevalve teostamisel;
 • valla- või linnavalitsus väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve seosed ja erinevused;
 • riikliku järelevalve meetme kohaldamise ja väärteomenetluse erisused, üleminek ühelt menetluselt teisele ning tõendite ristkasutuse võimalused;
 • ühisasutuste korraldus, moodustamise tingimused ja täidetavad ülesanded, sealhulgas riikliku järelevalve ülesannete ja väärteomenetluse ülesannete üleandmine kohaliku omavalitsuse ühisasutustele.

Õpiväljundid

 • teab, kuidas korraldada riikliku järelevalve meetmete kohaldamisel haldusmenetlus, millistel juhtudel võib riikliku järelevalve meedet kohaldada ja milline on kohaliku omavalitsuse üksuse pädevus;
 • teab, kuidas riikliku järelevalve meetme kohaldamine (haldusmenetlus) ja väärteomenetlus omavahel seotud, millisel eesmärgil ja tingimustel millist menetlust kasutada;
 • teab, kuidas viia läbi haldusmenetlust (kohaldada riikliku järelevalve meedet) ja väärteomenetlust koostoimes, vormistada vastavalt dokumente ja lahendada õigusvaidlusi);
 • teab, milliseid ülesandeid saab anda üle kohaliku omavalituse üksuste ühisasutustele ning kuidas (kelle nimel, kuidas vormistades jne) peab kohaliku omavalitsuse ühisasutus dokumendid vormistama.

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Sander Põllumäe, Justiitsministeeriumi nõunik

Hind

139 + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

166,80€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega