KOV TEGEVUS AVALIKU KORRA TAGAMISEL. 15. novembril 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

15. november 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Õigus

Koolituse eesmärk

Teadvustada kohaliku omavalitsuse üksuse kui avaliku korra eest vastutava isiku ja tema kui korrakaitseorgani rollide erinevust ning selgitada avaliku korra tagamise võimalusi kohaliku omavalitsuse üksuse enda tegevuses (sh kooli pidamine, ürituste korraldamine jt).

Sihtrühm

  • valla- ja linnavalitsuse liikmed
  • valla- ja linnavolikogu liikmed
  • valla- ja linnasekretärid
  • kohaliku omavalitsuse juristid

Teemad

  • avaliku korra eest vastutava isiku ja korrakaitseorgani õiguste, kohustuste ja volituste erinevused kohaliku omavalitsuse üksuse näitel;
  • kohaliku omavalitsuse üksus kui avaliku korra eest vastutav isik, tema õigused ja kohustused ning õigus saada abi korrakaitseorganilt;
  • avaliku korra määratlus, selle tagamise meetmed kooli pidamise, hooldekodu, avaliku ja piiratud ürituse ja raamatukogu näitel;

Õpiväljundid

  • teab ja teadvustab kohaliku omavalitsuse üksuse kui korrakaitseorgani ja avaliku korra eest vastutava isiku rollide ja volituste erinevusi;
  • teab, millised on kohaliku omavalitsuse üksuse õigused, kohustused ja avaliku võimu volitused enda tegevuses avaliku korra tagamisel;
  • oskab eristada juhtumeid, millal kohaliku omavalitsuse üksus on korrakaitseorgani rollis ja millal avaliku korra eest vastutav isik.

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Sander Põllumäe, Justiitsministeeriumi nõunik

Hind

139 + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

166,80€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega