KOV ÜKSUSE ROLLID AVALIKU KORRA TAGAMISEL. 22. NOVEMBRIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

22. november 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

 • valla- ja linnavalitsuse liikmed
 • valla- ja linnavolikogu liikmed
 • valla- ja linnasekretärid
 • kohaliku omavalitsuse juristid

Koolituse eesmärk ja põhiteemad

Mõtestada kohaliku omavalitsuse üksuse rolle (avaliku korra eest vastutav isik, korrakaitseorgan või kohtuväline menetleja) avaliku korra tagamisel eraldi ja vastastikuses koostoimes.

 • avaliku korra mõiste ning selle tagamise kohustus ja viisid;
 • avaliku korra eest vastutav isik ja tema kohustused;
 • korrakaitseorgan ning pädevus ja avaliku võimu volitused;
 • kohtuväline menetleja ja tema volitused väärteomenetluses.

Sisu

 • avaliku korra mõiste ning selle eristamine tsiviilõiguste teostamisest;
 • abstraktne ja konkreetne oht, oluline, kõrgendatud ja vahetu oht, ohukahtlus, ohu ennetamine, väljaselgitamine ja tõrjumine ning rikkumise kõrvaldamine, samuti õigusnormide järgimise ja ohu mõistete seos;
 • avaliku korra eest vastutav isik, korrakaitseorgan ja kohtuväline menetleja – mõistete tähendus ja seos avaliku korra tagamisega;
 • avaliku korra tagamine ning kohaliku elu ja riiklike ülesannete seosed;
 • valla või linna osalemine majandustegevuses ja selle järelevalve;
 • valla või linna kohustused avaliku korra eest vastutava isikuna;
 • valla või linna pädevus ja ülesanded korrakaitseorganina;
 • valla või linna pädevus ja ülesanded kohtuvälise menetlejana;
 • avaliku korra tagamine kooli või muu haridusasutuse pidamisel;
 • avaliku korra tagamine avaliku või piiratud ürituse korraldamisel;
 • avaliku korra tagamine parkides või muudes avalikes kohtades;
 • avaliku korra tagamine muu ülesande täitmisel või teenuse osutamisel.

Õpiväljundid

 • teab avaliku korraga seotud põhimõisteid ja seoseid järelevalvega;
 • teab valla või linna kohustusi avaliku korra eest vastutava isikuna;
 • teab valla või linna pädevust ja ülesandeid korrakaitseorganina;
 • teab valla või linna pädevust ja ülesandeid kohtuvälise menetlejana;

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Sander Põllumäe, nõunik

Hind

139 + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud