Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut?

Koolituse algus:

20. märts 2024 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Registreerimine 19.02.2024 kell 13.30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alushariduse õpetajad, assistendid – grupis 25 in

Koolituse maht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Koolituse eesmärk

on…

  • anda koolitusel osalejatele ülevaade eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasustest;
  • tutvustada eakohaseid lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise võtteid;
  • suunata lastega töötavaid professionaale sotsiaal-emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastele empaatiliselt lähenema;
  • suunata õpetajaid enam tähelepanu pöörama oma vaimse tervise eest hoolitsemisele.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumiskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 –  11.45 Kohvipaus
11.45 –  13.15 Koolitus
13.15 –  13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Koolituse sisu

Koolituse käigus tuletatakse õpetajatega ühiselt meelde eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasused, peatutakse põgusalt sotsiaal-emotsionaalse arengu kõrvalekalletel ning nendest tulenevatel lasteaias enam esinevatel käitumis- ja tundeelu raskustel.

Enam tähelepanu pööratakse ka lapse enesekontrolli oskuse arengu toetamisele. Räägitakse sellest, mida saavad lasteaiaõpetajad iseseisvalt ja mida koostöös koduga ära teha, et lapse sotsiaal-emotsionaalset arengu toetada, aga ka sellest, kuidas enda kui lastega töötava professionaali, vaimset tervist hoida.

Koolitusel on õpetajatel võimalik arutleda oma praktilises töös esile kerkinud keerukamate juhtumite teemadel, saada tagasisidet ja soovitusi edasiseks tegevuseks.

Õppe lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õpiväljundina osalejad

  • teavad kaasaegseid lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise võtteid;
  • oskavad sotsiaal-emotsionaalsete raskustega lapse probleemidele empaatiliselt läheneda ning lapse toimetuleku toetamiseks sobilikke mängulisi strateegiaid rakendada;
  • õpetajad oskavad lapsevanemaid juhendada, kuidas lasteaias rakendatavaid võtteid ka koduses keskkonnas kasutada;
  • õpetajad väärtustavad enda vaimset tervist ning teavad olulisemaid lastega töötava professionaali hea vaimse tervise hoidmise võtteid.

Koolitaja kogemus

Mari-Liis Kaldoja, PhD (külalisteadur, Kennedy Krieger Institute, Johns Hopkins School of Medicine; laste neuropsühholoogia dotsent, Haridusteaduste Instituut, Tallinna Ülikool; kliiniline lapsepsühholoog ja neuropsühholoog, Mustamäe Lastehaigla, Confido Meditsiinikeskus).

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud