LASTE SOTSIAALSETE OSKUSTE ARENDAMINE, 5.oktoobril 2020

Koolituse algus:

05. oktoober 2020 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

Anda õpetajatele tuge tundma ära laste sotsiaalse arengu etappe ning juhtida õpetajate tähelepanu isikliku eeskuju olulisusele.

Õppe sisu

 • Eelkooliealiste laste sotsiaalsete oskuste etapid
 • Tunde- ja suhtlemiskasvatus läbi lasteaia päeva
 • Olulisimad suhtlemisoskused ja kuidas neid lastele õpetada
 • Lapsevanemate kaasamine sotsiaalsete oskuste arendamises
 • Õpetaja kui eeskuju. Kuulamine, selge eneseväljendus õpetajana.
 • 3-7 aastaste laste sotsiaalseid oskusi enim mõjutavad tegurid
 • Mida ütlevad laste sotsiaalsete oskuste arendamise kohta erinevad uuringud
 • Hulgaliselt parimaid praktikad erinevatest lasteaedades – pildid ja lood

Koolitaja kogemus

Merike Mitt 17-aastase koolitaja- ja suhtlemistreeneri kogemusega Merikese suur armastus on väärtused ja väärtuskasvatus. Olles õppinud Tartu Ülikooli eetikakeskuse juures väärtuskasvatuse nõustajaks (ja hetkel jätkates samas Kriitilise Sõbra arenguprogrammis), tegutseb ta siiani aktiivselt Hea Lasteaia ja Hea Kooli väärtuskonkurssidel nõustaja ja tagasisidetajana. Merikese eriline armastus on ligi 5 aastat olnud väärtuskasvatus just eelkoolieas.Ta on kogunud erinevaid Eesti ja välismaa lasteaedu külastades tohutult praktilist materjali, mida edasi anda ja ideid, mida praktikutele jagada.

Merike on lasteaedades koolitanud ja nõustanud kümmekond aastat. Nende külastustega on kogunenud palju põnevaid ideid, parimaid praktikaid, mida Merike oma koolitustel jagab. Merike on kirjutanud just eelkooliealiste lastega seotud raamatuid:

„Väärtuskasvatus tarkoste Hoidise abil. Eesti rahvapärimusel põhinev väärtuskasvatuse metoodika lasteaedadele, algkoolidele ja lapsevanematele.“ (2009)

“Koos suudame palju. Abiks lasteaiaõpetajale – loo lapsevanematest toetav meeskond grupiprotsesside abil” (2019)

“Veere, veere päevakene. Salme laste päevarütmi” (ilmub augustis 2020)

Rohkem saab Merike Mitti kohta lugeda www.vaartuskoolitus.ee, www.mastery.ee, www.heatujupood.ee

Õppe tulemusel

Osaleja

 • tunneb laste sotsiaalsete oskuste arengu etappe
 • on tutvunud erinevate uuringutega, mis räägivad laste sotsiaalsete oskuste olulisusest
 • on läbi praktiliste ülesannete arendanud ka enda sotsiaalseid oskusi
 • on saanud praktilisi „töövahendeid” rühmas laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks
 • on saanud hulgaliselt näiteid teistest lasteaedadest

Soovituslik kirjandus

Mervi Juusola „Tugevaks armastatud lapsed“

Tasuta raamat „VEPA kodu“ – https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018

Liisa Keltikangas-Järvinen “Sotsiaalsus ja sotsiaalsed oskused”

Adele Faber, Elaine Mazlish “Kuidas rääkida lastega nii, et nad kuulaksid ja kuulata lapsi nii, et nad räägiksid”

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud