LOOVUSE ARENDAMINE LASTEAIAS. 19. MÄRTSIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

19. märts 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Luua eeldused loovuse ja loovalt õpetamise mõistmiseks hariduse kontekstis. Tõsta õpetajate teadlikkust loovust toetavast õpikeskkonnast ja enda loovuse toetamisest. Luua eeldused loovust arendavate loovustehnikate, -harjutuste tundmiseks ja praktiliseks kasutamiseks õppetegevuses.

Õppekava sisu

 • Loovuse mõiste, loovus hariduses.
 • Eelkooliealise lapse loovus.
 • Lapse loovuse avaldumist toetav õpikeskkond.
 • Loov õpetaja.
 • Õpetaja ja laste loovust arendavad loovustehnikad ja -harjutused.
 • Tagasiside andmine laste loovuse avaldumisele.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad oskused

 • Teadmised loovusest, loovalt õpetamisest ja loovust toetavast õpikeskkonnast hariduses.
 • Suutlikkus analüüsida oma loovuse avaldumist ja selle toetamist.
 • Oskused praktiliselt kasutada loovustehnikaid ja –harjutusi.

Koolitaja kogemus

Eda Heinla,  PhD, töötab TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudis, kunstiteraapiate õppekaval, loovusõpetuse dotsendina  ja Tallinna Perekeskus, psühholoogina.  MTÜ LoovHA juhatuse liikmena korraldab loovaid praktikaid jagavaid seminare ja suvekoole õpetajatele ja õpilastele.

Soovitatav kirjandus

 • Joonistades nutikaks : ülesandeid loogika ja loovuse arendamiseks alus- ja alghariduses. Marju Türnpu  (toimetanud Ele Jaagusoo). Tartu : Atlex, 2018.
 • Pai lapse loovusele : inspiratsiooniraamat laste loovuse toetamiseks. Jaana Ojakäär-Kitsing ( toimetaja: Killu Meile). Tallinn: Pegasus, 2018.
 • Eesti-teemalised loogika- ja loovusülesanded iseseisvaks õppimiseks. Alari Kasemaa. Tallinn: Cum Laude, 2017.
 • Loomingulised mudilased. Rocio Bonilla, tõlkija Doris Altin ; toimetaja Einar Ellermaa. Tallinn : Tallinna Raamatukirjastus, 2016.
 • Loovustehnikad : 99 viisi ideede leidmiseks. Elina Kallas. Tartu : E. Kallas, 2015.
 • Minu esimene mälumäng. 2.osa: arendame loovust ja avastame keelemaailma : vanus 3-5. Alari Kasemaa, Õnne Puhk. Tallinn : Cum Laude, 2014.
 • Õpime rõõmuga : praktilisi harjutusi lapse keele, loovuse ja fantaasia arendamiseks. Erika Naudi, Rahel Rist, Evelyn Alus, Anneli Liis (toimetaja Ele Ainsoo). Tallinn: Eesti Ajalehed, 2010.
 • Ise ütlen, et mina tean : loovuse Riina Paatsi. Tallinn : AVITA, 1997.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud