Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas

Koolituse algus:

09. veebruar 2023 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaiaõpetajad ja assistendid – grupis 25 in

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Õppekava sisu kirjeldus

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust neid oskusi pädevalt arendada.

Teemad

 • Töö sõnavaraga – lihtsad meetodid alates 2 -3 eluaastast
 • Ideed – vajalikud õppevahendid lugema ja kirjutama õppimiseks (kivid, sifoonsallid, villapallid,
  hernekotid, sõnakaardid, tähekaardid, jne)
 • Sõrmemängud ja nende seos kõne arenguga
 • Keele ja kõne areng hommikuringis – rütmisalmid
 • Jutustama õppimine lasteaias pildi järgi
 • Lihtsad lugemisharjutused lasteaias
 • Lugema õppimise näited ja harjutused täissõnameetodil
 • Lugema ja kirjutama õppimine läbi mängu – ideed
 • Kirjutama õppimise eeltöö lasteaias – näited ja praktika
 • Õuesõppe võimalused keele ja kõne arendamisel
 • Õpioskuste areng ja metoodilised võtted  lugema-kirjutama õpetamisel
 • Aabits lasteaias ja lugema õppimine harjutamise kaudu.

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

 • mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi;
 • oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes
  protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks;
 • saab kaasa palju huvitavaid ideid ja mänge.

Koolitaja kogemus

Ervin Laanvee on lõpetanud Tallinna Pedagoogika Ülikooli ja Tartu Ülikooli pedagoogika magistriõppe. Logoserv Koolituse asutaja (2006), pidaja, koolitaja ja treener. Ta on töötanud klassiõpetajana ja eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud