Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas

Koolituse algus:

19. oktoober 2017 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi. Iseseisvat tööd ei ole.

Ajakava

09.45 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 11.30 Koolitus
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Koolitus
13.15 – 13.45 Lõuna
13.45 – 15.15 Koolitus

Õppekava sisu kirjeldus

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust neid oskusi pädevalt arendada.

Koolitusel käsitletakse:

• lugema ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine jm) kujundamist;
• osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamist;
• lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamist.

Õpingute lõpetamise nõuded

Auditoorses õppes osalemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse läbinu:

• mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi;
• oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes
protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks.

Koolitaja kogemus

Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle nelja aastakümne. Logopeedi eriala omandas ta magistrikraadiga Tartu Ülikoolis ning koduülikooliga on ta seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Ajakirjanduses on ta avaldanud mitmeid eksperthinnanguid ja soovitusi lastevanematele. V. Vilu on koostanud kogumiku „Liisusalmid“ ja avaldanud kaks raamatut – „Sõrmepere seiklused“ ja „Pannkoogipidu“, mida saab kasutada pereringis lapse kõne arengu soodustamiseks. Koolitajana on Valli tegutsenud üle viieteistkümne aasta.