Mäng kui õpetaja töövahend, 31.03.2022

Koolituse algus:

31. märts 2022 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete  õppeasutuste õpetajad, kokku 25 in

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Ajakava

09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-16.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

 • Osalejad on omandanud teadmised mänguteraapia olemusest ning õppetöös kasutatavatest terapeutilistest võtetest
 • Osalejad mõistavad mängu olemust ja olulisust lapse arengus
 • Osalejad on omandanud oskusi inspireeriva mängukeskkonna kujundamiseks
 • Osalejate loovus mängude lõimimisel erinevate teemade ja ainevaldkondadega on suurenenud
 • Osalejatel on täienenud oskused õppija arengu jälgimiseks ja hindamiseks läbi mängu.

Õppe sisu

 • Mis on mänguteraapia ning millistel puhkudel on sellest abi. Rühmas kasutatavad terapeutilised võtted.
 • Mis on mäng, selle etapid ja liigid ning mõju lapse arengule
 • Erinevad võimalused kaasahaarava õppeprotsessi kujundamiseks ja lõimimiseks läbi mängu
 • Arengu jälgimine ja hindamine läbi mängu
 • Koolitus sisaldab loengut, erinevaid  rühmatöid, praktilisi tegevusi ning koolitusmaterjali

Õpitulemusena

Õpetaja…

 • mõistab, kuidas ja millistel puhkudel on lapsel abi mänguteraapiast ning oskab kasutada õppetöös kasutatavaid terapeutilisi võtteid
 • mõistab tõelise mängu olemust ja olulisust lapse arengu toetajana
 • oskab teadlikumalt planeerida ja kujundada mängimiseks motiveerivat keskkonda
 • tuleb edukamalt toime inspireerivate ja mänguliste tegevuste lõimimisega õppe- ja kasvatustöös
 • oskab teadlikumalt kasutada mängu lapse arengu jälgimisel ja hindamisel

Koolitaja kogemus

Merit Kvatš (mänguterapeut, vanemõpetaja, TLÜ haridusteaduste magister, Eesti Lasteaednike Liidu juhatuse liige 2015-2020) on 30-aastase praktilise kogemusega õpetaja. Üle kümne aasta on ta lisaks rühmaõpetaja tööle aidanud individuaalselt lapsi tugiõpetajana, toetades laste psüühiliste protsesside ja õpioskuste arengut, sealhulgas lugemis-ja kirjutamisoskust. Terapeudina töötamine, aitab tal paremini mõista lapsi ja leida just igale lapsele sobiv lähenemis- ja õppimisviis. Oma teadmisi ja kogemusi on ta jaganud koolitajana erinevatel koolitustel.

Soovituslik kirjandus

 

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud