MAROde arendusjuhtide arenguprogramm, II moodul 28.-29.01.2021

Koolituse algus:

28. jaanuar 2021 10:00

Koolituse lõpp:

29. jaanuar 2021 16:15

 

 

 

 

 

 

II MOODUL: Analüüsist tulemuseni – kuidas analüüsida, kaasata, kestlikult
kahaneda/kasvada ning kasutajakeskseid lahendusi luua?

Head sõbrad! Raske öelda, kas kohtume Viljandis või teine teiselpool ekraani. Lootus sureb viimasena.
II moodulile registreerimiseks (mäletate ju, et seekord tuleb igasse moodulisse eraldi registreerida!) minge aga palun RTIP PUBLIC lehele: II moodul

Põhiteemad:
Andmete analüüs ja pikaajaline teenusvajadus
• Kaasamine ja muudatuste juhtimine
• Protsesside juhtimine ja kestlik areng, LEAN mõtlemine
• Kasutajakeskne mõtteviis ja teenuste disain

Koolitajad: Mihkel Laan, Veiko Sepp, Endel Hango, Jari Kukkonen

I koolituspäev: 28. jaanuar 2021

10.00-10.30   Sissejuhatus moodulisse

10.30-11.30   Andmete analüüsist tulemuseni – mida ja kuidas on vaja mõtestada?

  • Analüütiline platvorm arengu kavandamiseks – demograafiast teenusteni.
  • Maakondade areng ja pikaajaline teenusvajadus – kuidas kavandada aastat 2040?
 • Mihkel Laan, Veiko Sepp

11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Kaasamine ja muudatuste juhtimine – kuidas muuta strateegia sihtrühmadele omaks?

  • Muudatuste juhtimise protsess, sihtgruppide kaardistamine
  • Kaasamine – kuidas tegelikult dialoogi ehitada ning laiapõhjalisi otsuseid vastu võtta
  • Koostöö eeldused ja takistused
  • Kommunikatsiooni- ja kaasamisplaan, kaasamismeetodid
 • Endel Hango

13.15-14.00   Paus
14.00-15.30   Teema jätkub
15.30-15.45   Paus
15.45-16.15   Teema jätkub
16.15-16.30   Paus
16.30-17.15   Arutelu ja refleksioon

II koolituspäev: 29. jaanuar 2021

9.00-10.30   Protsesside juhtimine ja kestlik areng – kuidas kestlikult kahaneda või kasvada?

  • Protsessijuhtimine kui mõtteviis
  • Piirkondliku efektiivsuse kasvatamise võimalused
  • Innovatsiooni võimaluste tuvastamine läbi protsessijuhtimise
  • Tegevuspõhine planeerimine, LEAN juhtimine
 • Jari Kukkonen

10.30-10.45   Paus
10.45-12.15   Teema jätkub

12.15-13.00   Paus

13.00-14.30   Kasutajakeskne areng – kuidas disainida terviklikke ja uudseid lahendusi?

  • Kasutajakeskne arendusprotsess ja teenuste disain avalikus sektoris
  • Teenuste disaini etapid ja töövahendid – probleemi mõtestamisest tegevusplaanini
 • Mihkel Laan

14.30-14.45   Paus
14.45-15.30   Teema jätkub
15.30-16.15   Arutelu ja refleksioon

 

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN