MAROde arendusjuhtide arenguprogramm, III moodul 18.-19.02.2021

Koolituse algus:

18. veebruar 2021 10:00

Koolituse lõpp:

19. veebruar 2021 16:15

 

 

 

 

 

 

III MOODUL: Elluviimine ja seire, mõju hindamine ja asukohavalik, praktikum

Põhiteemad:

 • Arengustrateegia elluviimine ja seire
 • Arendusprojektide prioritiseerimine ja hindamine
 • Praktikum

Koolitajad: Mihkel Laan, Veiko Sepp

I koolituspäev: 18. veebruar 2021

10.00-10.15   Sissejuhatus moodulisse
10.15-11.30   Arengustrateegia elluviimine ja seire – kuidas ja mida seirata ning mõõta? Veiko Sepp

  • Arengu mõisted ja mõistete mõõdetavaks muutmine.
  • Andmekogudes olemasolevad andmed. Uuringutega täiendavalt toodetavad andmed
  • Eesmärgid, mõõdikud ja indeksid.
  • Arengu seire, poliitikate seire ja hindamine. Poliitikate sekkumisloogika ja seiresüsteemi kooskõla. Seiresüsteemi ja hindamiste kooskõla.
  • Poliitikameetmete paindlikkus seiretulemuste ja vahehindamiste kasutamiseks.
  • KOV teenuste hindamise metoodikad ja hindamiskriteeriumid
  • KOV arengukavade analüüsi edasiarendus: mis on olemas, millisel tasemel, mis on puudu? KOV juhtimislauast kui elanike informeerimise, arengu seire, kohaturunduse, edu ja võimaluste näitamise instrumendist.
  • Maakondliku arengustrateegia juhtumianalüüs.
  • Kokkuvõttev arutelu: maakonna arengustrateegiate seiresüsteemi kujundavad ratsionaalsed ja mitteratsionaalsed (sotsiaalsed, kultuurilised, poliitilised) tegurid.

11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Teema jätkub

13.15-14.00   Lõunapaus
14.00-15.30   Arendusprojektide prioritiseerimine ja hindamine – kuidas valida välja kõige mõjusamad lahendused? Mihkel Laan, Veiko Sepp

  • Projektide prioritiseerimise ja hindamise metoodikad.
  • Sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, teooria ja praktika.
  • Arendusprojektide asukoha valik, kriteeriumid ja praktika.
  • Arutelu – valikute tegemine maakonnas, millest lähtuda ja miks?

15.30-15.45  Paus
15.45-17.15   Teema jätkub

II koolituspäev: 19 veebruar 2021

PRAKTIKUM: kodutööde arutelu

9.00-10.30
10.30-10.45   Paus
10.45-12.15
12.15-13.00   Paus
13.00-14.30
14.30-14.45   Paus
14.45-16.15

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN