Menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses, 07.05.2024

Koolituse algus:

07. mai 2024 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumisaeg

07.05.2024

Toimumiskoht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Sihtgrupp

Ametnikud, kes menetlevad väärteo juhtumeid ja vormistavad menetlusdokumente

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.30           Saabumiskohv
10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45    Kohvipaus
11.45-13.15    Koolitus
13.15-13.45   Lõuna
13.45-15.15   Koolitus
15.15-15.30   Energiapaus
15.30-16.15   Koolitus

Teemad

1. Väärteoprotokolli koostamine

1.1 Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine
1.2 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud
1.3 Väärteo lühike kirjeldus

2. Tõendid

2.1 Tõendite liigid
2.2 Tõendite kogumise võimalused
2.3 Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused
2.4 Tõendite vaheliste vastuolude kõrvaldamine
2.5 Menetlusplaani koostamine

3. Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine

3.1 Otsuse vormistamise nõuded
3.2 Tõendite hindamise nõuded
3.3 Karistuse mõistmise põhimõtted

Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • teab ja tunneb menetlusdokumentide vormistamise nõudeid
  • teab tõendamisele kuuluvate asjaolude juriidiliselt korrektse vormistamise ja hindamise nõudeid
  • teab väärteomenetluse otsuse motiveerimise nõudeid

Koolitaja

 

 

 

 

Dr iuris Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Koolituse maksumus

179 eurot + km. 2-4 osaleja puhul ühest asutusest ühe osaleja maksumus 165 eurot + km.

Tasumine/Loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve,  mille palume tasuda Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ arvelduskontole:
SEB PankEE461010220024449019

Koolitusest loobumise korral palume  teatada sellest kirjalikult kuni kolm tööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. aprilliks 2024. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% summast. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Tickets

214,80€

Registration Information

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega