Menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses, 11. mail 2022 Tallinnas

Koolituse algus:

11. mai 2022 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10  (vt asukohaplaani siit)

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Ametnikud, kes menetlevad väärteo juhtumeid ja vormistavad menetlusdokumente

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Tutvustus

Koolitusel antakse ülevaade väärteomenetluse peamistest küsimustest ning koostatakse konkreetsete kaasuste järgi näidismenetlusplaan: millised on tõendamisele kuuluvad asjaolud ja kuidas neid fikseerida, peatutakse väärteoprotokolli ja otsuse koostamisel ning karistuse mõistmise põhiküsimustel.

Teemad

1. Väärteoprotokolli koostamine

1.1 Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine
1.2 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud
1.3 Väärteo lühike kirjeldus

2. Tõendid

2.1 Tõendite liigid
2.2 Tõendite kogumise võimalused
2.3 Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused
2.4 Tõendite vaheliste vastuolude kõrvaldamine
2.5 Menetlusplaani koostamine

3. Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine

3.1 Otsuse vormistamise nõuded
3.2 Tõendite hindamise nõuded
3.3 Karistuse mõistmise põhimõtted

Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • teab ja tunneb menetlusdokumentide vormistamise nõudeid
  • teab tõendamisele kuuluvate asjaolude juriidiliselt korrektse vormistamise ja hindamise nõudeid
  • teab väärteomenetluse otsuse motiveerimise nõudeid

Koolitaja

 

 

 

 

 

 

Dr iuris Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees, kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Hind

195 eurot + KM. Ühest kohaliku omavalitsuse üksusest 2 in -10%, 3-5 inimest -15%.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud