Metoodilisi nõuandeid lisatuge vajavate koolieelikute arendamisel: Rollimäng ja selle õpetamine, 28.mail 2021

Koolituse algus:

28. mai 2021 10:00

Koolituse lõpp:

16:30

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad, osalejate arv max 25 inimest

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Õppijad:

 •  mõistavad rollimängu osa lapse igakülgsel arendamisel;
 • oskavad hinnata lapse mänguoskuse taset ja selle vastavust eakohasele arengule;
 • teavad rollimängu õpetamise põhistrateegiaid

Õppe sisu

 • Lühiülevaade erinevatest mänguteooriatest
 • Mängude liigid
 • Rollimängu seosest lapse lähima sotsiaalse arengukeskkonnaga
 • Rollimängu tähtsusest lapse arengus
 • Rollimängu arengu etapid
 • Miks eesti laste mänguoskused on vähenenud
 • Vajalikud tingimused rollimängu tekkeks ja arenguks
 • Mänguasjad
 • Rollimänguõpetus

Õpitulemusena

Kursusel osalenud oskavad hinnata oma rühma laste rollimänguoskusi ning sellest tulenevalt planeerida vastavat õpetust rühmas. Saadud teadmised on rakendatavad ka individuaalsete õppekavade koostamisel. Eelneva töö tulemusel peaksid paranema ka  laste sotsiaalse käitumise oskused.

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-13.45   Lõuna
13.45-15.15   Koolitus
15.15-15.30   Paus
15.30-16.30  Koolitus

Koolitaja kogemus

Ülle Kuusik on töötanud lektorina alates 1980.a. Selle aja jooksul on ta pidanud loenguid Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis nii statsionaarsetele üliõpilastele kui ka täiendkoolitustel osalejatele (kursus „Eripedagoogi nõuandeid tavarühma õpetajatele, 64 ak tundi“). 2004.a. on talle omistatud Magister Artiumi kraad eripedagoogikas. Alates 2014.a. omab logopeedi kutset (tase, 7) ning alates 2015.a. eripedagoogi kutset (tase, 8). J. Strebeleva hindamissüsteemi olemust ja selle järgi hindamist on Ülle õppinud autori enda juures (1996.a) ja omab vastavat litsentsi.

Soovituslik kirjandus

Ü. Kuusik. Rollimäng koolieelses eas. Haridus 1-2 .2006. Lk. 40 – 42.

Ü. Kuusik:

Söö-söö nukuke! (lk. 16 – 18)

Mina olen ema (lk. 47 – 48)

Rollid elus ja mängus (lk. 66 – 68)

Osav mängija (lk. 89 – 90).

Väikelaps. (Kuidas kasvab ja areneb 1-5 a.) Pere ja Kodu eriväljaanne. AS Ajakirjade Kirjastus. 2005.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud