MUUSIKA- JA LIIKUMISTEGEVUSTE PLANEERIMINE LASTEAIAS. 28. MÄRTSIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

28. märts 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa lasteaedade muusika- liikumisõpetajad

Õppekava kogumaht

7 akadeemilist tundi, iseseisvat tööd ei ole

Koolituse eesmärk

 • Saada uusi ideid õppetegevuse planeerimiseks ja läbiviimiseks riiklikust õppekavast lähtuvalt
 • Õppida meeskonnatööna õppetegevust planeerima ja kokkuvõtteid tegema
 • Õppida juurde uusi õppetöö meetodeid

Teemad

 • Tegevuste planeerimine, õppesisu seos rahvakalendri ja ümbritseva eluga;
  • SÜGIS (vanavanemate päev; sügispeod; isadepäeva peod);
  • TALV (Jõulud; vastlad; talvevõlumaa);
  • KEVAD (NALJApäev; MUNApühad, EMAdepäev);
  • SUVI – RÜTMIRÄPID ÕUES
 •  Ürituste kava lasteaias ja nende seos õppe- ja kasvatustööga;
 • Harjutuste, mängude ja käeliste tegevuste näiteid kevadkuudeks
 • Uued õppevahendid tegelustes.

Koolitaja

Katre Jaani – meister-õpetaja; lavastaja; koreograaf; režissöör; lava- ja meigikunstnik

Soovituslik kirjandus

 •  www.folklore.ee 
 • www.miksike.ee
 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava  
 • Kikas, E. toim. 2008 Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. TÜ Kirjastus  
 • Einon, D. 2004. Mängime ja õpime. Tallinn: Varrak
 • Gustavson, M. 2004. Laste aeg – laste aed. Tallinn: Premark
 • Jürimäe, M., Treier, J. 2004 Mäng on väikese inimese töö. Haridus 12/2004
 • Jürimäe, M., Treier, J. 2008 Õppekavad ja lasteaed. TÜ Kirjastus 
 • Laanvee, E. 2004. Harjutused ja mängud lapse arengut toetava tegevusena. Tallinn: LogoServ
 • Lasteaiaõpetaja käsiraamat. Õppe- ja kasvatustööst kuni 3-aastaste lastega 2003. Koost M. Mänd. Tallinn: REKK
 • Luumi, P. 2003. Jutustamine – taasavastatud traditsioon. Haridus 12/2004 
 • Oona, A. 2001. Muinasjuttudel baseeruv õppetsükkel. Tea ja toimeta nr 18: Teel kvaliteetlasteaia poole I. Kirjastus Ilo
 • Teedumäe, L. 2000. Lasteaia rahvakalender. Tallinn: Avita
 • Vikat, M. 1999. Folkloori osa lapse arengus. Laps ja folkloor. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 39-44

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega