ÕPPEKAVA UUENDAMINE MEESKONNATÖÖS. MUUTUVAT ÕPIKÄSITUST TOETAVAD ÕPPEMEETODID SH ÕUESÕPE. 2 PÄEVA, 14. JA 15. MAIL 2019, TALLINNAS JA RAE VALLA LASTEAIAS TÕRUKE

Koolituse algus:

14. mai 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15. mai 2019 16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õppejuhid, õpetajad.

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste õppejuhid, õpetajad. NB! Võite valida ka nii, et ühel päeval osaleb õppejuht, teisel õpetaja, kuid registreerida saab siiski vaid 1 inimene. Koolituse lähenedes täpsustame kummagi päeva osaleja.

Õppekava kogumaht

2 päeva, 7 + 7 akadeemilist tundi.

1 päev: Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

2 päev: Lasteaed Tõruke, Tammiku tee 4, Jüri, 75301, Rae vald, Harjumaa (vt asukohaskeemi siit)

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinud osalejad:

 • Mõistavad õppekava perioodilise uuendamise vajalikkust;
 • Teavad haridusuuenduse trende; 
 • Oskavad teha koostööd õppekava uuendamise kavandamisel ja uuenduste rakendamisel; 
 • Oskavad kasutada muutuva õpikäsituse kohaseid õppemeetodeid, sh õuesõpet laste eakohase õppe kavandamisel; 
 • Omavad ülevaadet jätkusuutlikku arengut toetava hariduse korraldamisest ning valikut selleks  sobivatest aktiivtegevustest.

Õppekava sisu kirjeldus

Koolitus koosneb kahest osast:

 • Lühiloengud, arutelud ja rühmatööd õppekavauuendusest ja trendidest koolieelses eas laste hariduse korraldamisel. Jätkusuutlikku arengut toetav haridus Rohelise kooli programmi näitel.
 • Aktiivtegevused, mis toetavad muutunud õpikäsituse rakendamist, sh õuesõpe. Praktilised tegevused, näited erinevatest loodus- ja keskkonnaharidust kujundavatest meetoditest.

Õppe tulemused

Koolituse läbinu:

 • Teab haridusuuenduse trende, sh muutuva õpikäsituse mõju õppetöö meetodite kavandamisele;
 • Teab ja oskab kasutada õuesõppe jt aktiivmeetodeid;
 • Omab ülevaadet rahvusvahelisest Rohelise kooli programmist ja oskab hinnata oma lasteasutuse keskkonnateadlikkuse taset;
 • Oskab teha koostööd oma lasteasutuse õppekava uuendamisel.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitajad

Sirje Aher ja Georg Aher on haridusvaldkonnas pikaajalise kogemusega koolitajad. Peamisteks teemadeks on loodushariduse ja keskkonnahariduse metoodika, aga ka õppekava ja arengukava koostamine meeskonnatöös, erinevate strateegiate koostamise nõustamine. Sirje Aher on rahvusvahelise Rohelise kooli programmi (ecoschools global) juht Eestis. Georg Aher on tuntud loodusteadmiste vahendajana ning lisaks jätkusuutlikku arengut toetavale haridusele ekspert ka juhtimisvaldkonnas.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud