Õuesõppe võimalused koolieelses lasteasutuses. Praktikult praktikule. 15.aprill 2021

Koolituse algus:

15. aprill 2021 10:00

Koolituse lõpp:

15:30

Toimumise koht

Veebiloeng.

Salvestatud videofail antakse hiljem üle kõigile Harjumaa koolieelsetele lasteasutustele.

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad. Osalejate arv 50.(koolituspäeval vajalik registreerimine keskkonnas)

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

  • Anda praktilisi nõuandeid õppetegevuse läbiviimiseks õues

Õppe sisu

  • Õuesõppe võimalused koolieelses lasteasutuses.
  • Kahe lasteaia – Kohila lasteaia Sipsik ja Rae Võsukese lasteaia – kogemuslugu õuesõppe praktiseerimisest läbi erinevate lähenemiste ja õppemeetodite kasutamiste.
  • Erinevad vaatenurgad – lapse, õpetaja, lapsevanemate, juhtkonna kui ka kogukonna tasandil.
  • Praktilised nõuanded ja suunised, kuidas viia igapäevast õppetegevust õue keskkonda sõltumata laste vanusest, aastaajast ja ilmast.

Õpitulemusena

Koolitusel osalenu teab:

  • Tunnevad õuesõppe meetodeid

Ajakava

10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45   Paus
11.45-13.15   Koolitus
13.15-14.00   Lõuna
14.00-15.30   Koolitus

Koolitaja kogemus

Kohila lasteaia Sipsik ja Võsukese lasteaia  juhid ja õpetajad

Soovituslik kirjandus

Antakse koolituse käigus

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud