Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtted. 11.septembril 2020, Tallinnas

Koolituse algus:

11. september 2020 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Raamatukogundus, teave, arhiivindus

Sihtrühm

Asjaajamise korralduse eest vastutajad (juhiabid, büroojuhid, arhiivijuhid, sekretärid, assistendid, arhivaarid jt), kelle ülesandeks on teabehaldusega seotud valdkonnad –dokumentide loomine, dokumentide haldamine ja ettevõtte arhiivi korrashoid.

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Eesmärk

Anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest. Kursusel käsitletakse paber- ja digitaalsete dokumentide kooshaldamist nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Vaadeldakse digitaalsele asjaajamisele korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega. Antakse ülevaade andmekaitsest ja nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Teemad

  1. Paber- ja digitaalsete dokumentide kooshalduse põhimõtted
  2. Teabehalduse ja dokumendihalduse erinevused
  3. Protsesside ja teabe analüüs
  4. Teenuste osutamine ja tekkiva teabe haldamine
  5. Teabe jagamine ja vahetamine
  6. Paberdokumentide ja digitaalse teabe kooshaldamise meetodid ja võtted
  7. Dokumentide/andmete turvalisusega seonduvaid probleeme
  8. Teabe lühi- ja pikaajaline säilitamine, arhiivivormingud
  9. Andmekaitsest teabehalduse korraldamisel

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

 

 

 

 

Hille Oidema

Hille on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis. Aastast 2002 töötab Eesti esimese ja suurima eraarhiivi AS Arhiivikeskus arhiivi juhatajana. Enam kui kümme aastat on osalenud lektorina erinevatel arhiivinduse ja dokumendihalduse koolitustel. Lisaks igapäevasele praktilisele arhiivitööle õpetab arhiivindust ja dokumendihaldust Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Majanduskoolis

Hind

125 + KM

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud