PLANEERIMISKOOLITUS VEEBRUARIS-MÄRTSIS TARTUS

Koolituse algus:

28. veebruar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

21. märts 2019 15:15

AHA Keskus koostöös planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirmaga Hendrikson & KO korraldab Tartus 3-päevase koolituse ruumilise planeerimise- ja keskkonna spetsialistidele 

Toimumiskoht ja aeg:

28.02.2019   Asustuse suunamine ja ehitustingimuste seadmine üldplaneeringus
15.03.2019   Keskkonnamõju eelhinnang – vajalikkus ja läbiviimine
21.03.2019   Detailplaneering (DP), selle seos üldplaneeringuga (ÜP) ning edasise projekteerimisega

Tartu, Ülikooli raamatukogu, Struwe 1.

Teemad

1. päev: 28.02.2019

 • ÜP protsessi käivitamine. Konsultatsioonihange, lähteseisukohad, volikogu vaheotsused.
 • ÜP ülesanded ja KOVi kaalutlusruum. Ametkondade arvamuste arvestamise vajalikkus.
 • Asustuse suunamise ja ehitus-kasutustingimused. Mida ja kuidas reguleerida haja-asustuses, mida tihedamas asustuses? Erinevad võimalused asustuststruktuuri ja ruumi kujundamisel.
 • Praktiline ülesanne laudkondades.

Koolitaja: Pille Metspalu, Hendrikson & KO

2. päev: 15.03.2019

 • Üldplaneeringu KSH – kuidas erineb detailplaneeringu KSH-st, nende täpsusaste ja kuidas hinnata kavandatavate uuringute vajadust/mahtu? Millised on olulised mõjud, millised asjakohased mõjud? Kes peaks olema ÜP KSH koostamisel kaasatud?
 • Mõjude hindamise eelhinnangu koostamise vajaduse ja kasulikkus? Kuidas koostada ise eelhinnangut? Kas eelhinnangu koostamisel on vajalik kaasata täiendavaid eksperte? Kuidas eelhinnangu alusel langetada edaspidiseid otsuseid jätkutegevuste osas – mõjude hindamise ja planeerimisprotsessis?

Koolitaja: Riin Kutsar, Hendrikson & KO

3. päev: 21.03.2019

 • Kas DP-d on vaja? Kas koostatav DP on ÜP-d muutev või mitte? Koostamise korraldamise erisused. DP hange ja lepingud. Millest sõltub hind?
 • DP ülesanded, sh mis toimub peale planeeringu kehtestamist. Kes võib DP-d teha? Näited detailplaneeringutest. Seosed lisatöödega (eritingimused, uuringud jms). Seos standarditega.
 • DP täpsusaste – mida planeeringuga ikkagi kehtestatakse? Kuidas saada selline dünaamiline planeering, et hiljem ei oleks käed seotud? DP vormistamine.
 • DP protsess, kaasamine ja kaalutlus. Ülesannete jaotus eri osapoolte vahel.
 • Trendid planeerimises.

Koolitaja: Heiki Kalberg , AB Artes Terrae OÜ, Eesti Planeerijate Ühing

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Hind

350 eurot + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.
Üksikutele päevadele registreerides kasutage ülaltoodud linke.

Registreeri

420,00€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega