PRAKTILISED ETTEVALMISTUSED RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS. 14. NOVEMBRIL 2018, TARTUS

Koolituse algus:

14. november 2018 10:00

Koolituse lõpp:

16:30

Toimumiskoht

Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskus, Kodavere seminariruum (W. Struve 1, Tartu, vaata asukohaskeemi siit)

Tutvustus

01.01.2019 jõustub kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) muutmise seadus. 2019. aastal jõustuva KOFS-i § 29 lg 13 sätestab järgmist: kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll toimub vastavalt audiitortegevuse seadusele ja vandeaudiitori aruande koostamisel rakendatakse avaliku huvi üksuse aruandele kehtestatud vormi. Kõnealune muudatus tähendab, et ka KOVi raamatupidamise aastaaruannete auditeerimisel väljastavad vandeaudiitorid senisest enam infot sisaldava aruande.

Koolitusel analüüsitakse läbi järgmised küsimused:

 • Milliseid muudatusi toob KOFS-i muutmise seadus kaasa raamatupidamise aastaaruande koostamisel.
 • Kohalike omavalituste raamatupidamise aastaaruanded pärast ühinemisi. Millele tähelepanu pöörata? Millised küsimused kaasnevad seoses valdade ühinemisega ning kuidas need mõjutavad aastaaruande koostamist.
 • Kuidas ennetada audiitori küsimusi. Ettevalmistused audiitoriga koostööks. Koolitaja jagab oma kogemusi keeruliste ja auditis enamlevinud tähelepanekute osas.

Koolituse eesmärk

Koolitusel vaadatakse teoorias ja praktiliste näidete varal üle raamatupidamise aastaaruande koostamises ette tulevad olulisemad teemad. Läbitakse kõik olulisemad avaliku sektori raamatupidamist puudutavad teemad, alates baasteadmistest kuni keerukamate valdkondadeni.

Sihtgrupp

Finantsjuhid, raamatupidajad

Teemad

 • Varade ja kohustuste arvestuse põhiküsimused
 • Varade väärtus
 • Juhtkonna hinnangud
 • Eraldised ja tingimuslikud kohustised
 • Raamatupidamise aastaaruande esitlusviis

Ajakava ja maht

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Koolitus
15.30-15.45 Vitamiinipaus
15.45-16.30 Koolitus

7 akadeemilist tundi

Koolitaja

Laile Kaasik, vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor

Laile on väga kogenud koolitaja ning raamatupidamis- ja auditialaste koolituste väljatöötaja, ta on üle 15 aasta esinenud lektorina erinevatel koolitustel. Lailel on pikaajaline auditeerimiskogemus. Ta on osalenud paljude Eesti suurettevõtete ja rahvusvaheliste kontsernide auditeerimisel, spetsialiseerudes ka avaliku sektori organisatsioonidele. Viimase kahe aasta jooksul on Laile osalenud rohkem kui 200 auditiprojektis.

Hind

Kui ühest asutusest registreerub vähemalt kaks osalejat, siis pakume hinnasoodustust.

 • Ühest asutusest üks osaleja: 139 eurot + KM
 • Ühest asutusest kaks osalejat: 130 eurot + KM
 • Ühest asutusest kolm või rohkem osalejat: 125 eurot + KM

Registreeri

Registreerimine pole avatud