PROJEKTÕPE LAPSEST LÄHTUVAS TEGEVUSKULTUURIS, 8.APRILLIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

08. aprill 2019 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) juhid, õpetajad ja tugispetsialistid

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-17.00 Koolitus

Koolituse eesmärk

Tutvustada lapsest lähtuvat tegevuskultuuri, mis toetab riikliku õppekava rakendumist ja innovatsiooni koolieelses lasteasutuses; inspireerida ja innustada lasteaiaõpetajaid ja -juhte muutma oma lasteaia tegevuskultuuri lapsest lähtuvamaks läbi projektõppe.

Teemad

 • lapsest lähtuv tegevuskultuur, lapsepõlve nüüdisaegne käsitus;
 • kuidas lapsed õpivad;
 • projektõpe lapsest lähtuva tegevuskultuuri (ühtlasi RÕK-i) rakendamise võimalusena (kavandamine, projekti kulgemine, alagrupitöö, osalejate rollid; projektitöö erinevus nädalaplaani alusel töötamisest);
 • Reggio Emilia pedagoogiline tegevuskultuur (väga üldiselt, kuid on aus välja tuua, kuna on lapsest lähtuva projektitöö hälliks);
 • õpikeskkonna roll ja kujundamine projektõppes;
 • muutused lasteaia tegevuskultuuris/töökultuuris, et projektõpet ellu viia;
 • kohaliku paikkonna ja kogukonna roll;
 • pedagoogiline dokumenteerimine;
 • meeskonnatöö.

Õpiväljundid

Kursusel osaleja:

 • oskab avada mõisteid “lapsekeskne” ja “lapsest lähtuv” tegevuskultuur pedagoogikas;
 • on tutvunud Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtetega, oskab nimetada selle olulisi iseloomulikke jooni (väga ülevaatlikult);
 • kirjeldab projektõppe olemust, põhimõtteid, läbiviimise erinevaid võimalusi;
 • on mõtisklenud õpikeskkonna rolli üle õppimises ning mõistab õpikeskkonna rolli projektõppes;
 • oskab kirjeldada pedagoogilise dokumenteerimise olemust ja rolli projektõppes (õpiprotsessi juhtimises).

Koolitaja

Jaana Koger, Tartu eralasteaed Terake pedagoog-metoodik; Eesti Reggio Emilia Ühingu asutajaliige ja eestvedaja

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud