Sissejuhatus laulumängude ja pärimuslike tantsude maailma. Väikekandle kursus

Koolituse algus:

09. oktoober 2017 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

 

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad

Õppekava kogumaht

8 akadeemilist tundi. Iseseisvat tööd ei ole

Eesmärk ja tulemused

LAULUMÄNGUD JA PÄRIMUSLIKUD TANTSUD

Kursus on mõeldud lasteaia- ja kooliõpetajatele, kes soovivad kasutada pärimuslikke laulumänge ja tantse oma töös lastega. Kursuse osalejad õpivad lihtsamaid pärimuslikke tantsusamme ja üheskoos vaatame, kuidas neid kasutada töös lastega. Julgustame otsima ja kasutama oma piirkonna laulumänge ja pakume erinevaid võimalusi, kuidas neid praktiliselt läbi viia koolis ja lasteaias. Jagame kogemusi pärimuskultuuri õpetamisest ja rakendamisest tänapäeva lapse elus.

Koolitaja kogemus

Janne Suits on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias, rahvamuusika õppetoolis, Eric Sahlströmi nimelises Nyckelharpa Instituudis Rootsis. Magistrikraadi omandas Norra Telemarki Ülikooli Rahvakunstide osakonnas. Kultuuriakadeemia õpingute ajal praktiseeris folklooriõpetamise metoodikat Celia Roose käe all, kus sai põhjaliku ettevalmistuse laulumängude, pärimuslike tantsude ja regilaulude õpetamiseks. On õpetanud Mustla Rahvamaja pärimusmuusika ringis, Viiratsi lasteaias, Käina Kaunite Kunstide Koolis ning Suure-Mõisa põhikooli pärimusmuusika filiaalis. Viljandi Jaagu koolis töötades sai väärtusliku kogemuse erivajadustega laste õpetamisel. Aastast 2010 töötab Eesti Pärimusmuusika Keskuses Pärimusmuusika teabekogu juhatajana ning erinevate kursuste lektorina. Janne on välja andnud raamat-kogumiku koos CD plaadiga „Pärimuslikud laulumängud lastele“; Kogumik on osutunud väga menukaks ning sellest tulenevalt on hetkel koostamisel kogumiku II osa.

VÄIKEKANDLE KURSUS

Räägitakse lahti väikekandle ajalugu ja näidatakse, kuidas seda on eeldatavasti mängitud ja milliseid mängutehnikaid saab kasutada. Osalejad saavad ise proovida, kuidas kandlel lihtsamaid lugusid mängida ja kuidas laule saata. Kursus puudutab ka teisi olulisi teemasid: väikekandle kasutamise ja õpetamise võimalused kooli- ja lasteaiaealistele lastele, pilli häälestamine ning pilli hooldus ja keelte vahetamine.

Koolitajate kogemus

Aime Reier on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika eriala, kus omandas folkloori-, rahvamuusika ansamblijuhi ja kandleõpetaja kutse. Kuna Aime põhitöökoht on lasteaias, kus ta töötab muusikaõpetajana, siis hakkas ta sealsetele lastele väikekannelt õpetama. Aastatega tuli kogemust juurde ning pärast Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetamist hakkas ta eest vedama ka rahvamaja kandleringi. Praeguseks on lastele lisandunud täiskasvanud, keda ta õpetab August Pulsti õpistu kursustel. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpetab Aime väike- ja rahvakannelt. Väikekannelt on ta oma töös kasutanud 1994. aastast alates. Töö tulemusena on valminud raamat „Abiks väikekandle õppijale“, mille Aime andis välja koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Pärimusmuusika Keskusega.

Margit Kuhi on lõpetanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika erialal ning alates 2000. aastast on õpetanud lapsi ja täiskasvanuid väikekannelt mängima ning mängurõõmu tundma. Kandle juures võlub teda selle pilli helide maailm ja kasutusvõimaluste rohkus.