SÖÖMIS- JA KÄITUMISPROBLEEMIDE SEOSED, 4. OKTOOBRIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

04. oktoober 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

6 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Anda praktilisi nõuandeid söömisprobleemide ja käitumishäiretega tegelemiseks eelkoolieelses eas.

Õppe sisu:

Kursuse käigus käsitletakse söömisega seotud psühholoogilisi probleeme:
uue toidu kartus, puhtuse jooned söömisel, toidu valimine, vedelalt toidult tahkele toidule üleminek.
Kas ja kuidas on söömis- ja käitumishäired omavahel seotud?
Praktiliste juhtumite käsitlemine

Õppe tulemused:

Koolituse läbija omab ülevaadet laste söömisprobleemide psühholoogilistest põhjustest  ja aitamisvõimalustest.
Osaleja oskab lapse probleemse käitumisega seotud sümptomeid märgata ja omab ülevaadet praktilistest aitamisvõimalustest.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Külli Muug, kliiniline lastepsühholoog. Töötanud alates 1995. Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikus. Lisaks töötanud koolis psühholoogia aine õpetajana. Mitmete koolitusasutustega koostöös läbi viinud koolitusi laste arengu- ja käitumisprobleemide osas, samuti supervisiooni huviringide juhendajatele.

 

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud