STRESSIJUHTIMINE JA PINGELISTE SUHTLUSOLUKORDADE LAHENDAMINE HARIDUSJUHTIDELE. 14. VEEBRUARIL 2019, TARTUS

Koolituse algus:

14. veebruar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

17:00

Toimumise koht

Tartu

Sihtrühm

Koolijuhid ja koolieelsete lasteasutuste juhid

Tutvustus

On öeldud, et selleks, et läbipõleda on vaja esmalt põleda. Kui teeme oma tööd südamega ja meie töö sisuks on inimestega kontakti leidmine, nende rõõmud ja mured, siis on ka oht kulutada ennast rohkem kui taastuda jõuame. Keerulised inimesed ja suhtlusolukorrad on tihti üheks stressiallikaks. Nõudmised, ootused ja soov anda ennast maksimumi võivad viia meid enda vajaduste ignoreerimiseni.

Meie keha on tark ja oskab anda meile märku, mida vajame, et taastuda ning olla kestvalt produktiivsed. Kuidas mõista, mida keha teab ja osata neid nõuandeid järgida?

Koolitusel saate nii teoreetilisi kui ka praktilisi võitteid keeruliste suhtlusolukordadega ning stressiga toimetulekuks, oma keha signaalide mõistmiseks ning ka töörõõmu säilitamiseks.

Teemad

  • Inimeste vajadused suhtlemises ja kuidas neid mõista?
  • Küps isiksus ja suhtlemine.
  • Emotsioonid suhtlemises. Kuidas aju meid alt veab ja mida teha?
  • Intelligentne võim. Kuidas meie roll ja staatus mõjutavad suhtlemist?
  • Konflikt ja selle lahendamine. Neljafaasiline mudel.
  • Rõõm ja motivatsioon – kuidas mitte kaotada?
  • Stressi mõju meie ajule ja kehale. Millal hea stress muutub halvaks?
  • Kuidas kujuneb läbipõlemine?
  • Võimalused stressiga toimetulekuks ning läbipõlemise ennetamiseks.
  • Tunne oma keha. Teadveloleku praktikad stressiga toimetulekuks.

Koolitaja

Viktoria Saat MA DiplPW – psühholoog, superviisor ja koolitaja enam kui 20-aastase kogemusega töös gruppide ja indiviididega kliinilise-, hariduse- ja ärivaldkonnas. Lõpetanud Sankt-Peterburgi Puškini-nim. riikliku ülikooli psühholoogia eriala (2000.a.), jätkas õpinguid psühhoteraapias, konfliktilahenduses ja muutuste juhtimises Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistrantuuris (2006-2011). Viktoria on sertifitseeritud superviisor (ANSE) ja Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige, programmi GRUNDKRAFT/Teachers Empowered litsentseeritud treener. Lisaks haridustöötajate koolituste ja supervisiooni läbiviimisele, Viktoria on osalenud ekspertnõustajana erinevate õppekavade ja koolitusmaterjalide väljatöötamisel (MEIS/MISA/INNOVE) ja on teinud kaasa coachina haridusasutuste Koolijuhtide järelkasvuprogrammis. Viktoria töövaldkonnaks on keeruliste situatsioonide sh konfliktide lahendamine, suhtepingete vähendamine, meeskonnatöö olukordade, mis on seotud muudatuste, koostöö ja tagasiside andmisega, analüüsimine, lahendamine ja vahendamine, töömotivatsiooni hoidmine ja läbipõlemise ennetamine, samuti juhtimiskvaliteeti parandamine ning liidrioskuste arendamine. Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ (Eesti Ajalehed, 2010) autor.

Hind

149 eurot + KM

Registreeri

178,80€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega