TÖÖÕIGUS JA ANDMEKAITSE ÕPPEASUTUSTES. 31. JAANUARIL 2019, TARTUS

Koolituse algus:

31. jaanuar 2019 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Tartu

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Õppeasutuste juhid ja personalitöötajad

Tutvustus

I osa. Andmekaitse õppeasutustes. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kuidas rakendada.

II osa. Tööõiguse praktika õppeasutustes. Tööaeg. Puhkeaeg.

Teemad

I osa

Sissejuhatuses antakse ülevaade infoühiskonna ajaloost ja olemusest. Vaatame üle Infoühiskonna peamised riskid. Analüüsime väljakutseid andmekaitsele IT-ajastul. Põhiosas antakse ülevaate andmekaitse õiguslikust alusest. Käsitletakse, mida on toonud kaasa mais 2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Millised on kohustuslikud põhimõtted, mida andmete töötlemisel tuleb järgida. Kuidas tohib isikuandmeid  kasutada. Millised obligatoorsed kasutamise alused peavad olema täidetud. Kuidas rakendada andmekaitse turvalisust õppeasutustes. Kuidas näha ette võimalikke andmekaitse –alaseid rikkumisi ja neid vältida.  Näited. Kokkuvõtlikud soovitused.

 1. Õiguslik alus. Milliseid isikuandmeid kaitstakse
 2. Isikuandmete töötlemine. Kohustuslikud põhimõtted
 3. Kuidas tohib isikuandmeid kasutada. Kasutamise alused
 4. Andmekaitses õppeasutuses. Riskide tuvastamine ja maandamine
 5. Kokkuvõtlikud soovitused

II osa

Milliste küsimustega kõige sagedamini õpetajad pöörduvad juristi poole. Kuidas järgida põhiõiguseid töösuhetes. Näited. Milliste töölepingule kohalduvate lepinguõiguse printsiipidega tuleb arvestada. Mis on hea usu ja mõistlikkuse põhimõtted. Milline on töölepingu korrektne sõlmimine, täitmine, muutmine. Milline on töö- ja puhkeaja korraldus õppeasutustes. Mis on õigus vabale eneseteostusele. Kuidas ütelda töölepingut üles tööandja algatusel, töötaja algatusel. Vaidluste lahendamine õiguskaitseorganites. Iga teema kohta on näited.

 1. Mis reguleerib töösuhteid. Tööõiguse allikad, põhiseadusest kuni tavadeni. Tööõiguse asetus õigussüsteemis
 2. Töölepingule kohalduvad Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevad printsiibid
 3. Töölepingule kohalduvad lepinguõiguse printsiibid
 4. Töölepingu mõiste. Töölepingu tunnused
 5. Töölepingu sõlmimise protseduurid. Mida peab sisaldama tööleping
 6. Töölepingu muutmise protseduurid. Mida jälgida töölepingu muutmisel.
 7. Töölepingu täitmine. Töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused
 8. Töö- ja puhkeaeg, puhkused haridusasutustes
 9. Töölepingu ülesütlemine
 10. Töölepingu ülesütlemise (vallandamise) vaidlustamine
 11. Mis küsimustes kõige sagedamini õpetajad pöörduvad juristi poole

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Külli Kröönström, Eesti Haridustöötajate Liidu jurist

Hind

119 + KM. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Registreerimine pole avatud