Tulemuslik kommunikatsioon õpetaja ja lapsevanema vahel

Koolituse algus:

17. oktoober 2017 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja; Sirge 2, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa (v.a Tallinn) koolieelsete lasteasutuste õppealajuhatajad ja direktorid

Eesmärgid

Õppida, kuidas vahendada ja juhtida kommunikatsiooni õpetaja ja lapsevanema vahel konfliktiohtlikus või juba konfliktses olukorras.

Teemad

• Konflikti olemus
• Konflikti eskaleerumine
• Vanema ja õpetaja vastutuse jõujooned
• Konkreetsed oskused: peegeldamine ja mõistmise kinnitamine
• Kompromissile ja koostööle jõudmine

Tulemused

Kursuse läbinu:

• omab senisest enam teadmisi ja oskusi õpetajate ja lapsevanemate keerulise kommunikatsiooni juhtimiseks;
• suudab olla toetavaks partneriks nii õpetajale kui ka lapsevanemale;
• suudab hinnata olukorda ja võtta ette samme konflikti eskaleerumise vältimiseks.

Soovitatav kirjandus

Tõnu Lehtsaar, „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“,

Koolitaja kogemus

Siiri-Liisi Kraav on juhatanud lastehoidu aastatel 2009–2016 ning selle käigus puutunud kokku juhtimise ning vanem-õpetaja konflikti praktilise poolega, samuti nõustanud õpilasi lapsehoidjate koolitusel ja õpetajate täiendkoolitustel, kel lapsevanematega rääkimisel raskusi tekib. Siiri-Liisi on suhteterapeut ja ta ei kujuta ette, et peaks keerulises situatsioonis (nt konfliktisituatsioon lasteaias) läbi ajama kasutamata oma ametioskusi – peegeldamist, arusaamise kinnitamist ja empaatia osutamist.