PGS MUUDATUS: TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS. KAVANDATAVAD MÕJUTUSMEETMED. 25. APRILLIL 2018, TALLINNAS

Koolituse algus:

25. aprill 2018 10:00

Koolituse lõpp:

15:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Koolijuhid, tugispetsialistid, õpetajad, koolitöötajad – kõik, kes peavad teadlikud olema, kuidas ja milliseid mõjutusvahendeid tohib õpilaste suhtes kasutada

Tutvustus

01.09.2018 on planeeritud jõustuma põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus (505 SE), mille kohaselt antakse õpetajatele õpilaste suhtes täiendavate mõjutusmeetmete rakendamise õigus.

Olenemata asjaolust, kas need täiendavad õigused õpetajatele antakse või ei, on õppeasutuste juhtidel ja õpetajatel oluline teada, mida võib õpetaja teha ründeohu tõrjumiseks ning enda ja õpilaste kaitseks ning kuidas võib raskes konfliktiolukorras käituda. Näiteks siis, kui õpilane ründab õpetajat, kui toimub õpilaste omavaheline kaklus või vägivaldne kiusamine või on oht kooli vara hävimisele. Samuti antakse juhised käitumiseks üldises hädaolukorras.

Eelnõuga (505SE) planeeritakse anda õigus ohtlikud asjad ära võtta ja õpilane või tema asjad läbi otsida. Need toimingud on täpselt reglementeeritud: neid tohib teha ülidelikaatselt, kohustuslikud on eelnevad protseduurid, ületada ei tohi hädakaitse piire ning pärast toimingut tuleb vormistada kohased dokumendid.

Seega on õpetajatel ja koolijuhtidel oluline tunda karistusõiguse üldised printsiipe; teada, milline on kuritegude ja väärtegude kvalifitseerimine; mis on finalistlik kolmeastmeline süüteomõiste; millistel tingimustel langeb ära esimesel hetkel kuriteo või väärteo tunnustele vastav tegu; mis on hädakaitse ja millised on selle piirid jpm.

Koolijuhid peavad tagama, et kooli kodukorrad viidaks nimetatud eelnõuga vastavusse ning tegema töötajatele täiendava väljaõppe.

Teemad

Koolitusel osalejad saavad ülevaate karistusõiguse üldpõhimõtetest ja kuritegude kvalifitseerimisest. Samuti sellest, milline tegu on kuritegu ja mida võib õpetaja teha ründeohu tõrjumiseks, enda ja õpilaste kaitseks.

1. Karistusõiguse üldpõhimõtted
2. Milline tegu on kuritegu – finalistlik kolmeastmeline süüteomõiste

• Teo koosseisupärasus
• Teo õigusvastasus
• Süülisus

3. Hädakaitse rakendamine koolides erinevates olukordades

• Hädakaitse obligatoorsed tunnused
• Hädakaitse piirid
• Õpilaste omavaheline kaklus
• Hädakaitse rakendamine koolides vaimse ründe situatsioonides
• Hädakaitse rakendamine koolides juhtudel, kui laps kahjustab vara
• Hädaseisundi rakendamine koolides vahetu ohu olukordades

4. Milliseid tugi- ja mõjutusmeetmeid võib õpilase suhtes rakendada

• Üldised tugi- ja mõjutusmeetmed

5. Ohtlike esemete hoiule võtmine; õpilase, tema esemete, hoiupaiga kontrollimine vaatlemise ja välise kompimise teel (eelnõu 505 SE)

• Millal see õigus tekib
• Millised kohustuslikud eeldused peavad olema olemas
• Välistused, millal kindlasti ei tohi neid toiminguid teha
• Toimingute läbiviimise tingimused
• Toimingute vormistamine
• Järeltegevused

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus

Koolitaja

Külli Kröönström, Eesti Haridustöötajate Liidu jurist

Hind

130 + KM. Hind sisaldab kohvipause, sooja lõunat ja sisukat jaotusmaterjali. Kui ühest asutusest registreerub koolitusele vähemalt kaks osalejat, siis on hinnasoodustus -10%.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud