Üld- ja detailplaneeringute mõjude hindamine – rõõmud ja mured, 24. septembril 2020 Tallinnas

Koolituse algus:

24. september 2020 10:00

Koolituse lõpp:

16:00

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Kellele

KOV keskkonna- ja planeerimisspetsialistidele ning keskkonnaekspertidele.

Maht

7 akadeemilist tundi

Õppe sisu

Hiiumaa tuulikute ja Rail Balticu mõjude hindamise teemalised riigikohtu lahendid on seadnud üldisema planeerimistasandi mõjude hindamise uudsesse valgusesse. Millised on riigikohtu poolt väljatoodud kitsaskohad, kuidas vältida eksimusi üld- ja detailplaneeringute mõjude hindamise protsessis? Kuidas korrektselt läbi viia Natura hindamist üld- ja detailplaneeringute raames? Mida kujutavad endast asjakohased mõjud?

Praktilise koolituspäeva ülesehitusel võetakse arvesse osalejate poolt eelnevalt saadetud ja kohapeal püstitatud konkreetseid elulisi probleeme ja tutvustatakse ekspertide praktikas ettetulnud näiteid. Lisaks tutvustatakse Keskkonnaameti pool tellitud uuendatud Natura hindamise juhendit, kuhu on lisandunud peatükk kõrgema tasandi strateegilise planeerimise Natura hindamisest.

 

Koolituspäeva juhivad mõju hindamise eksperdid Riin Kutsar ja Pille Metspalu (OÜ Hendrikson & KO)

 

Kava

10.00 – 10.45 Hiiumaa tuulikute ja Rail Balticu riigikohtu lahendite mõju planeerimise- ja mõjude hindamise praktikale. Diskussioon
11.00-11.45     KSH ja Natura hindamise olemus, sh selle sagedasemad eksimused üld-ja detailplaneeringutes. Praktilisi soovitusi ja näiteid hindamisprotsesside läbiviimiseks.
Diskussioon
12.00-12.45     Näidete tutvustus ja arutelu
13.00-13.30     Lõuna
13.30-14.15     Asjakohaste mõjude võimalik käsitlus. Diskussioon
14.30-16.00     Osalejate näidete arutelu ja probleemide lahendamine

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

210,00€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega