Väärteomenetlus alustavale ametnikule, 06.05.2024

Koolituse algus:

06. mai 2024 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, Tallinn

Toimumise aeg

6. mai 2024, 10.00-16.00

Sihtrühm

Väärteomenetlust vähe menetlenud või mittemenetlenud ametnikud

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on selgeks õppida väärteomenetlust puudutava seadusandluse nüansid, mida seaduse lugemisel tavaliselt tähele ei panda. Eraldi rõhku pööratakse Riigikohtu lahenditele, mida tuleb igapäevatöös järgida. Koolitus on praktilise iseloomuga ja interaktiivne.

Ajakava

09.30   Saabumiskohv
10.00-11.30   Koolitus
11.30-11.45    Kohvipaus
11.45-13.15    Koolitus
13.15-13.45   Lõuna
13.45-15.15   Koolitus
15.15-15.30   Energiapaus
15.30-16.15   Koolitus

Teemad

1. Põhisätted
1.1 Väärteomenetluse skeem
1.2 Mõiste ja allikad
1.3 Väärteomenetluse suhe teiste menetlustega
1.4 Väärteomenetluse põhimõtted

2. Väärteomenetluse alustamine
2.1 Väärteomenetluse eristamine teistest menetlustest
2.2 Kohustuslikkuse põhimõte
2.3 Väärteomenetlust välistavad asjaolud ja otstarbekus

3. Menetluse subjektid
3.1 Nõuded kohtuvälisele menetlejale
3.2 Menetlusalune isik ja kaitsja
3.3 Muud menetluse subjektid

4. Kutse ja sunnivahendid
4.1 Menetlusdokumentide kättetoimetamine
4.2 Rahatrahv, sundtoomine ja arest
4.3 Kinnipidamine

5. Väärteoasja menetlemine
5.1 Kiirmenetlus
5.2 Üldmenetlus

6. Kaebemenetlus
6.1 Ülevaade kohtumenetlusest
6.2 Kohtus esindamine

 

 

 

 

 

 

Koolitaja: dr. iur. Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Koolituse maksumus

179 eurot + KM. 2-4 osaleja puhul ühest asutusest ühe osaleja maksumus 165 eurot + km.

Tasumine/Loobumine

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve,  mille palume tasuda Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ arvelduskontole:
SEB PankEE461010220024449019

Koolitusest loobumise korral palume  teatada sellest kirjalikult kuni kolm tööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. aprilliks 2024. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% summast. Alternatiivina võib osaleja leida asendaja kolleegi näol.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Tickets

214,80€

Registration Information

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega