Väärteomenetlus alustavale ametnikule, 30.09.2022

Koolituse algus:

30. september 2022 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Omavalitsusmaja, Sirge 2, 10618 Tallinn

Õppekavarühm

Õigus

Sihtrühm

Väärteomenetlust vähe menetlenud või mittemenetlenud ametnikud

Õppe kogumaht

7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on selgeks õppida väärteomenetlust puudutava seadusandluse nüansid, mida seaduse lugemisel tavaliselt tähele ei panda. Eraldi rõhku pööratakse Riigikohtu lahenditele, mida tuleb igapäevatöös järgida. Koolitus on praktilise iseloomuga ja interaktiivne.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Teemad

Koolitusel tutvustatakse, millistest õigusaktidest tuleb menetlejal lähtuda, kuidas eristada väärteomenetlust ja haldusmenetlust, millised nõuded esitatakse kohtuvälise menetleja ametnikule, millised on menetlusaluse isiku õigused ja kohustused, kaitsja osavõtt väärteomenetlusest, kuidas läbi viia menetlustoiminguid, kutsete saatmine, sunnivahendite kohaldamine, menetluse kulgemine, hoitamis-, kiir- ja üldmenetluse valimise kriteeriumid ja erisused

1. Põhisätted
1.1 Väärteomenetluse skeem
1.2 Mõiste ja allikad
1.3 Väärteomenetluse suhe teiste menetlustega
1.4 Väärteomenetluse põhimõtted

2. Väärteomenetluse alustamine
2.1 Väärteomenetluse eristamine teistest menetlustest
2.2 Kohustuslikkuse põhimõte
2.3 Väärteomenetlust välistavad asjaolud ja otstarbekus

3. Menetluse subjektid
3.1 Nõuded kohtuvälisele menetlejale
3.2 Menetlusalune isik ja kaitsja
3.3 Muud menetluse subjektid

4. Kutse ja sunnivahendid
4.1 Menetlusdokumentide kättetoimetamine
4.2 Rahatrahv, sundtoomine ja arest
4.3 Kinnipidamine

5. Väärteoasja menetlemine
5.1 Kiirmenetlus
5.2 Üldmenetlus

6. Kaebemenetlus
6.1 Ülevaade kohtumenetlusest
6.2 Kohtus esindamine

 

 

 

 

 

 

Dr iuris Meelis Eerik, Harju Maakohtu esimees, kohtunik, TLÜ eraõiguse lektor

Hind

195 eurot + KM. Ühest kohaliku omavalitsuse üksusest 2 in -10%, 3-5 inimest -15%. Need, kes osalevad ka jätkukursusel Menetlusdokumentide vormistamine väärteomenetluses on kursuse maksumus 160 eurot + km.

 Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

234,00€

Kinnitan, et olen tutvunud õppetöö korraldusega