VAIKUSEMINUTITE BAASKOOLITUS. TÄHELEPANU JA MEELERAHU SAAVUTAMINE. II RÜHM, I MOODUL. 2. APRILLIL 2019, TALLINNAS

Koolituse algus:

02. aprill 2019 10:00

Koolituse lõpp:

16:15

Toimumise koht

Sirge 2, Omavalitsusmaja, Tallinn (vt asukohaskeemi siit)

Osalejad

Harjumaa alusharidusasutuste (v.a Tallinn) õpetajad

Õppekava kogumaht

2 päeva, 7 + 7 akadeemilist tundi. Iseseisva töö osakaal 3 + 3 akadeemilist tundi. Kokku koos iseseisva tööga 20 akadeemilist tundi

Koolituse II moodul toimub sügispoolaastal.

Koolituse eesmärk

Laste elus on palju pingeid, killustatust ja rahutust ning sellel on oma mõju õpivõimele. Tähelepanu ja meelerahu harjutuste abil õpivad lapsed enesekohaseid oskusi, et tulla välja hajevil mõtetest ja segavatest meeleoludest. Kahest koolituspäevast koosnev baaskoolitus annab osalejale nii vajalikud taustateadmised kui ka praktilised oskused ja enesekindluse, et lapsi lihtsate tähelepanu ja meelerahu harjutuste kaudu aidata.  

Esimese koolituspäeva fookus on märkamis- ja keskendumisvõime treenimisel. Kohtumiste vaheline aeg on mõeldud selleks, et õpitud harjutusi saaks lastega katsetada. Teisel koolituspäeval minnakse saadud kogemuste najal edasi enesejuhtimist toetavate harjutuste juurde.

Õppe sisu

Baaskoolituse I kohtumine – TEADMISED JA OSKUSED LÄBI KOGEMUSE

 • tutvutakse Vaikuseminutite harjutuste toimega;
 • õpitakse kasutama erinevaid keskendumise ja meelerahu harjutusi;
 • omandatakse esmased teadmised ja oskused, et viia vaikuseminutite harjutusi läbi koos lastega;
 • saadakse nippe, kuidas säilitada ka enda meelerahu, puhata ja leevendada stressi.

Baaskoolituse II kohtumine – PRAKTILISE MUUTUSE KINDLUSTAMINE

Pärast iseseisvalt  „Vaikuseminutite“ rakendamist toimub supervisioon, mille käigus:

 • kogetakse uusi harjutusi ja õpitakse neid rakendama;
 • omandatakse lisateadmisi harjutuste praktilistest kasutusvõimalustest;
 • jagatakse katsetamisel tekkinud kogemusi;
 • leitakse lahendusi tekkinud küsimustele ja kitsaskohtadele.

Õppe tulemused

Osaleja oskab süsteemsemalt:

 • märgata õpivõimet ja käitumist mõjutavaid sisemisi tegureid ning võimalusi nende juhtimiseks;
 • kasutada võtteid ja harjutusi, et treenida keskendumisvõimet ja kujundada tähelepanelikku hoiakut;
 • toetada laste eneseregulatsiooni võimet, mille abil tulla paremini toime konfliktsete olukordadega.

Ajakava

09.45-10.00 Tervituskohv
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.14-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Paus
15.30-16.15 Koolitus

Koolitaja

Ave Eero: NLP treener; koolitaja; psühholoog; suhtlemistreener. Kogemus psühholoogina alates 1991; koolitajana alates 1993; ettevõtjana alates 1996; NLP treenerina alates 1997; suhtlemistreenerina alates 1997; ühe imelise poja emana alates 1987; pidevas arenemise protsessis alates 1965.

Tutvu õppekorralduse alustega SIIN

Registreeri

Antud koolitusele registreerimine on lõppenud