VALLAVALITSUSE KOOSTÖÖ ARENDUSSEMINAR “Praktilised sammud parema tööelu suunas”

Koolituse algus:

01. september 2018 00:00

Koolituse lõpp:

01. detsember 2018 23:59

AHA Keskus koostöös ISCI-ga (International Supervision and Coaching Institute) on töötanud välja vallavalitsuse arendusseminari toetamaks meeskondade kiiremat sulandumist, töörollide täpsustamist ja tööprotsesside lihtsustamist ning organisatsioonikultuuride ühtlustumist.

Kuigi valdade liitumisprotsess on juriidilises mõttes läbi viidud, enamus ametikohti täidetud ja uued struktuurid täistuuridel tööle hakanud, siis paljud „pehmemad“ teemad vajavad veel terast tähelepanu. Aeg ja inimesed ei oota, millal kõik omasoodu paika loksub. Inimesed on ülekoormatud ja ebaselguse tõttu kurnatud. Head ja pädevad inimesed kaaluvad lahkumist või ongi lahkunud, koostööalased ebakõlad töörollide osas vajavad läbirääkimisi ja kokkuleppeid.

Tänapäeva juhtide üks olulisi pädevusi on võimuintelligentsus – mida juht ise võimust arvab, kuidas ta oma mõjuvõimu kasutab ning mida arvavad alluvad ja kolleegid sellest, kuidas juht oma rolli täidab. Aina tähtsamaks on juhi rollis muutunud inimeste arendamise meetodid ja oskused.

Meie koostööseminari käigus saavad juhid konkreetsed tööriistad, mis aitavad neil üles leida probleemsed kohad, leida neile vastused ja astuda samme koostöö arendamiseks meeskonnas.

Kellele

Meie pakutav 2 + 1 päevane arendusseminar on mõeldud valla juhtidele – vallavanematele/linnapeadele, ametite- ja osakondade juhtidele.

Kuidas töötame

Tegeleme just teie valla juhtkonna ja meeskonna koostöö arendamise kõige aktuaalsemate teemadega. Programmi ettevalmistamise käigus viime võtmeisikutega läbi eelintervjuud ja täpsustame teemad.

2-päevase seminari käigus:

– Püstitame koos ühise arenduseesmärgi ja koostame selle teostamise kava.
– Õpime kasutama kahte olulist praktikat Inimeste Kaasava ja Tulemusliku Juhtimise Varalaekast:
o probleemide kollektiivse lahendamise tööriista – kovisiooni baasmeetodit ja
o probleemide individuaalse lahendamise ja inimeste võimete arendamise coachingvestluse GROW meetodit.

Kahepäevasele seminarile järgneb 1-2 kuud otsustatu elluviimist ja tööriistade harjutamist oma igapäevatöös ja meeskonnas. Lahendatakse tõusetunud probleeme ja astutakse samme arengueesmärkide saavutamise suunas.

Uuesti kogunevad juhid 1-päevasele kokkusaamisele tulemuste ülevaatamiseks ja analüüsiks.

Lisaks on igal soovijal võimalik saada 2 sessiooni individuaal-coachingut, kus juht saab täiendavat tuge soovitud muutuste elluviimiseks oma meeskonnas.

Oleme paindlikud teie ressursside, nii aja- kui finantside – planeerimise osas ja koostöös lepime kokku just teile sobiva programmi mahu. Pikaajaline kogemus aga ütleb, et just 2+1 päeva oleks sobivaim muutuste ellukutsumiseks ja praktikas rakendamiseks.

Tulemused

  1. Reaalselt mõõdetav edasiliikumine ühise arenduseesmärgi suunas.
  2. Probleemilahendusmetoodikat rakendades on leitud lahendused pakilisematele tööprobleemidele.
  3.  Juhid on teadlikumad oma mõjuvõimust ja suudavad oma rolli tõhusamalt kasutada inimeste toetamiseks ja arendamiseks.

Läbiviijad

Kaupo Saue, Kaidi Peets ja Viktoria Saat on juhtide ja meeskondade arenduspartnerid ja International Supervision and Coaching Institute’i õppejõud. Neil on kõigil rikkalik kogemustepagas juhtidega töötamisest ning teoreetiline pagas, õpetades välja superviisoreid ja coache ehk juhtimise ja koostööalaseid nõustajaid ja arendajaid.

Maksumus

Päevahind kahe juhendajaga 2070 eurot + km. Lisaks (2 sessiooni koolituse toimumise käigus tasuta) on võimalik tellida individuaal-coachingut, mille korra maksumus on 150 eurot + km.

Koolituse tellimiseks kirjuta ahakeskus@ahakeskus.ee  või helista T 615 03 67, 51 84 574

Kaupo Saue on International Supervision and Coaching Institute (ISCI) asutajaliige. Supervisiooni ja coachingu väljaõppe teise kursuse üks põhiõppejõududest 2014- 2017. Äripäeva Akadeemia koostööpartner coachingu temaatikas. Külalisõppejõud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja Avatud Ülikoolis alates 2002.a. kuni praeguseni. Õppetöö teemad: arendav juhtimine/coaching, meeskonna juhtimine, emotsionaalne intelligentsus juhtimises, kovisioon ja töösoorituse parendamine. 26 aastat rikkalikku koolituskogemust nii äri- kui avaliku sektori ettevõtetes koostöö ja juhtimise arendamisel. Meeskonna coachingu alase raamatu “Õnnelik meeskond” (Äripäeva Kirjastus, 2008) kaasautor koos Signe Vessoga.

Hariduslik taust:
Tallinna Polütehniline Instituut, elektroautomaatika teaduskond, insener 1981.a.
Tartu Ülikool, psühholoogia osakond, diplom kiitusega 1989.a.

Pikemad arendamise alased väljaõpped:
• GIS-International (Taani) organisatsioonide arendamine, 1992-1997
• Rootsi Moreno Instituut 1992- 2001
• Saksa Institut für Supervision Organisation Kommunikation der Rote Faden 2003- 2006
Omab ANSE standarditele vastavat superviisori ja coachi sertifikaati.
Rahvusvaheline koostöö: osalemine töönõustamise grupis Intervisiongroup “Advantages of Differences” (Austria, Holland, Kreeka, Bulgaaria, Läti) alates 2007.a. kuni praeguseni. Koolitused ja seminarid Euroopa riikides.

Peamised töövaldkonnad: juhtide ja meeskondade coaching ja supervisioon ning pikemad arendusprogrammid, nagu näiteks coachingu kultuuri juurutamine organisatsioonides. Juhtgruppide koostöö: suhetealane nõustamine ja konfliktide lahendamine. Alates 2001. aastast omab õigust ja kvalifikatsiooni MCT (Management Consulting Training) analüüsi/testi kasutamiseks.

Kaupo stiil: Kaupot iseloomustab tugev orienteeritus nii koostööle kui tulemustele ja integreeritud meetodite kasutamine. Need sisaldavad väärtustavat, lahenduskeskset, süsteemset, teadlikule kohalolemisele (mindfulness) ja tuleviku väe äratamisele suunatud lähenemisi.

Kolleegid Kaupost: Kaupo on väärtustava pilgu kandja, hoolivjulge tõe väljendaja, asjalik, uuele avatud, ”pehmelt tugev”, jõuline ja loov. Ta on suurepärane turvalise kasvukeskkonna kujundaja. Inimestes loovuse vallandaja. Mõistev ja õigel hetkel inimlikult toetav.
Suurest seljakotist lahkelt jagaja. Ise eeskujuks. Naturaalne talent. Hoiab kõrgel kohal pereväärtusi. Inimesed on temaga usaldusväärsetes kätes.

Väike väljavõte Kaupo klientidest:
Eesti Telekom AS Mobile Whole Sale, Elion Ettevõtted AS, Finnair Backoffice Services, Altia Eesti AS, PKC Group Eesti AS, Posti Group Corporation Itella Logistics Eesti, Pfizer Luxembourg SARL Eesti, GlaxoSmithKline Eesti, VAPO, Latvenergo Elektrum Eesti AS, Abagars SIA, Nordecon Infra SIA, Arcolat SIA, Philips Nordic High Potentials Managers, TREF, Olerex , Edelaraudtee juhtkond, Infovara, Ignite, SaintGobain, Äripäev, Sisekaitseakadeemia, Riigi Kinnisvara AS, SA Innove, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Võnnu Keskkool, Kallavere Keskkool, Pühajärve Kool, Tartu Kutsehariduskeskus, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Viljandi Jaagu Kool, Tartu Noortekeskus, Tartu Hiie Kool, Tartu Forseliuse Kool, Luunja Keskkool, Tapa Erikool, Tallinna Lastekodude juhid, Hariduse Tugiteenuste Keskus, Töötukassa, EAS, Eesti Avatud Noorsootöökeskus, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tervise Arengu Instituut, Johannes Mihkelsoni Keskus, Tartu Laste Turvakodu, Integratsiooni SA “Meie Inimesed”, Eesti koolide ja lasteasutuste juhid, Põltsamaa sotsiaaltöötajad, Tartu lastekaise spetsialistid, Elva Linnavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Tallinna Linnavalitsuse osakonnajuhid, Pärnu Linnavalitsus…

Kaidi Peets on koolitaja, rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (2006-2009, Saksamaa) ning sertifitseeritud Denison Organizational Culture Survey konsultant (Sveits), Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kvaliteedigrupi läbinud seeniorsuperviisorning eetika töögrupi liige.
Kaidi on õppinud lahenduskeskset lühiteraapiat, täiendanud end Harvardi Ülikooli muudatuste juhtimise programmis, TTÜ-s turunduse ja TÜ-s sotsioloogia alal. Kaidil on MA inglise filoloogias. Lisaks on Kaidil oluliselt mõjutanud süsteemse cochingu ja konstellatsiooni õpingud (Inglismaa), protsessitöö, mindfulness ja lahenduskeskse coachingu alased koolitused.
Kaidi on International Supervision and Coaching Institute’i (ISCI) asutajaliige, endine juhatuse liige (2011-2014) ja superviisorite-coachide väljaõppe programmi juhtivõppejõud. Lisaks viib Kaidi läbi organisatsioonisiseseid koolitusi järgmistel teemadel: mentorlus, coachinguoskused juhtidele, keerulised vestlused, enesekehtestamine, koostöö, tagasisidestamine, suhtlusoskuste arendamine, klienditeeninduse arendamine, kovisiooni juhendamine, enesejuhtimine.
Professionaalse coachi ja superviisorina on Kaidil pikk koostöökogemus eri valdkonna ettevõtete ja organisatsioonidega – ministeerium, haridusasutused, haiglad, finantsasutused, kinnisvaraarendajad, jaeketid, IT, telekommunikatsiooni, tootmisettevõtted jne. Ta on arengupartneriks juhtidele nii Eesti kui rahvusvahelistes meeskondes.
Kaidil on 19-aastane ettevõtluse kogemus, mida ta jagab mentorina alustavate ettevõtjatega EASi ärimentorprogrammis. Lisaks on Kaidi mentoriks Ajujahis osalevatele iduettevõtetele.
Mõned Kaidi kliendid:
Arras Construction Furniture, Helmes AS, SA KredEx, Eesti Telekom AS, Al Mare Auto OÜ (AUDI), Riigikontroll, Levira AS, R-Kiosk AS, ESS-Food AS, Politsei- ja Piirivalveamet, Telia Eesti AS, Justiitsministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS),
Pärnu Haigla SA, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, EMT AS, SA INNOVE, Eesti Töötukassa, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Sisekaitseakadeemia, Chilli Deals OÜ, Avatud Eesti Fond, Tallinna Laste Turvakeskus, Lääne-Harju Koostöökogu, Vaasan Baltic AS, Rautakirja Estonia AS, SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Keila Tarbijate Ühistu, Nelja Valla Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus jpt.

Viktoria Saat MA DiplPW – psühholoog, rahvusvaheline koolitaja, Supervision and Coaching Institute (ISCI) superviisor ja coach, 20-aastase kogemusega töös gruppide ja indiviididega kliinilise-, hariduse- ja ärivaldkonnas. Lõpetanud Sankt-Peterburgi Puškini-nim. riikliku ülikooli psühholoogia eriala (cum laude, 2000.a.), jätkanud õpinguid konfliktilahenduses ja muutuste juhtimises Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistratuuris (2006-2011). Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010), Äripäeva Teabevara üks autoritest ja kolleegiumi liige, PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsi töörühma liige. Viktoria on programmi GRUNDKRAFT/Leaders Empowered litsinseeritud treener, ning Diamond Power Index®, Power Inteligence® sertifitseeritud coach.

Viktoria on koolitanud ning nõustanud järgmistes organisatsioonides:
Elering AS, Politseiamet, Jeld-Wen, Sandoz, Hawaii Express, Narva Elektrijaamad, Põllumajandusministeerium, Töötukassa, Eesti Rahvaliit, Metrosert, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Baltika Grupp, AS Microlink Eesti, Tervise Arengu Instituut, Tartu Linnavalitus, Tallinna Linnavalitsus, BCS Koolitus, Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus SA, Nordkalk AS, SA Eesti Teadusagentuur, Elion Ettevõtted AS, Rimi Eesti Food, Tartu Haridusamet, Agile Eesti, Tallinna Kiirabi, Outukumpu, International Supervision and Coaching Institute, SA Archimedes, Siseministeerium, Ida-Tallina Keskhaigla, Nefab Packaging OÜ, Norma/Autoliv, Terve Eesti SA, Tamro Eesti OÜ (Benu Apteek), SOS Lasteküla, Swedbank, Äripäeva Akadeemia, Tallinna Teletorn SA, VKG-Oil, TTÜ, mitmed erinevad haridusatused ja omavalitsused jt. Viktoria on osalenud ekspertnõustajana erinevate koolitusprogrammide väljatöötamisel.